Nyheter

Stort engasjement mot Losby bruks ønske om nytt veianlegg i Østmarka

Per 2024 er folkeengasjementet til å ta og føle på i Lørenskog og omkringliggende kommuner. Det er sterk motstand mot å la Lørenskogs største private skogeier, ...

Årsmøtet 2024 har talt!

Lørdag 3.februar 2024 avholdt Lørenskog MDG sitt årsmøte.

Det ble innledet med Tom Clark (Naturvernforbundet i Lørenskog) og Nicolai Normann (Naturvernforb...

MDGs valgliste til kommunevalget’23 er klar!

MDG har valglista klar i Lørenskog!

Nominasjonsmøtet til MDG ble avholdt på Lørenskog rådhus...

Marte og Lisa i kommunestyret høsten 2023

Lokalvalget 2023

Mandag 11.september var det valg til kommunestyret i Lørenskog.
Her finner du info om dem som representerer MDG i Lørenskog kommunestyre for perioden 2023-27.<...

Losby bruk/Østmarka: MDG ønsker ikke Marka-inngrep

MDG har engasjert seg mot Losby bruks planer om å foreta det største inngrepet i Østmarka i moderne tid når de nå har søkt om å få bygge 4 km skogsvei til hogs...

Arealplanen er nå på høring (sept-nov 2022)

MDG har spilt en aktiv rolle i å harmonisere Kommuneplanens arealdel til et grønnere og mer framtidsrettet rammeverk i tråd med befolkningens ønske. Lørenskauinge...

Nyttårsfeiring uten smell

MDG får sterk støtte for å ønske alternativer til fyrverkeri!

Under mai måneds kommunestyre 24.mai 2022 la MDG ved Ernst-Modest Herdieckerhoff fram partiets interpellasjon om nyttårsfeiring, der MDG ønsket at kommunestyret sku...

Kaffe og politikk-møte

Kaffe og politikk!

Lurer du på hva som skjer i lokalpolitikken?
Mer enn du kanskje tror!
MDG arrangerer derfor månedlige «kaffe & politikk»-møter der DU ka...

«Hagene blir slaktet»

«Hagene blir slaktet» sa Erling Dokk Holm da han nylig gjestet Lørenskog rådhus for å bistå Kommuneplanutvalget (=gruppelederne i alle partiene) i å d...

Lokallagsstyret gjenvalgt

Lokallaget avholdt årsmøte onsdag 16.februar 2022 og det sittende styret ble gjenvalgt.

...