Nyheter

Grønn mobilitetsuke for første gang i Lørenskog!

Lørenskog arrangerer i 2018 for første gang grønn Mobilitetsuke, i likhet med 25 andre norske tettsteder og byer. Det skjer i uke 38, fra søndag 16.september til l...

Lokalvalget 2019 (nominasjon)

Kommunestyrene rundt om i Norge er valgt for fire år. I 2015 fikk velgerne Miljøpartiet De Grønne rett inn i Lørenskog kommunestyre med 2 representanter.
Par...

#EarthOvershootDay2018

Vi forbruker ressurser som om vi hadde flere kloder, og WWF har regnet ut at i 2018 faller overgangen fra fornybart forbruk til overforbruk på 1.august – altså...

Slipp fargene løs på betongen!

Hva skjer med oss når vi bare omgis av grå betong og asfalt? La oss få litt farger og estetikk inn der vi ferdes!

...

Fikk kommunestyret med på en verneplan for matjorda i Lørenskog

Under framlegginga av Perspektivmeldinga for 2019-2022, la Miljøpartiet De Grønne fram et tilleggsforslag til votering under sitt innlegg.
Gruppeleder Lisa Kar...

MDG ønsker å ta vare på matressursene i Lørenskog

MDG har jobbet for å få på dagsorden en gjenbruksprofil i kommunen og en ordning med redistribusjon av mat som ellers blir kastet. I det siste kommunestyremøtet f...

Miljødagen 2018: MDG plantet enda et frukttre i Rådhusparken!

På Miljødagen 5.juni fulgte Miljøpartiet De Grønne opp tradisjonen fra tidligere år og plantet enda et frukttre i Rådhuskparken – til glede for innbyggerne...

Twitter-strøm fra MAI-kommunestyremøtet

Vi vil gjerne at flere skal følge med i lokalpolitikken!  Et større engasjement i lokalbefolkningen påvirker politikerne positivt, og dermed blir også lokaldemokr...

RUSMILJØET: – MDG glad for at Lørenskog kommune nå skal dele ut rent brukerutstyr

I kommunestyremøte onsdag 25.mai 2018 ble følgende innstilling fra formannskapet lagt fram (likelydende rådmannens innstilling):

1.Lørenskog kommune etabler...

Ryddet 16 sekker plast og søppel fra Langvannet

Lørdag 5.mai var den årlige Nordiske strandryddedag, og Miljøpartiet De Grønne inviterte til felles innsats for lokalmiljøet rundt Langvannet – bygdas vikti...