Twitter-strøm fra MAI-kommunestyremøtet

Fotocredit: MDG, Lørenskog rådhus

Vi vil gjerne at flere skal følge med i lokalpolitikken!  Et større engasjement i lokalbefolkningen påvirker politikerne positivt, og dermed blir også lokaldemokratiet bedre.

Det er mange måter å involvere seg i politikken på, og akkurat nå vil vi slå et slag for å følge med på TV-streaming av hvert kommunestyremøte (eller se deler i etterkant), samt å følge Miljøpartiet De Grønnes løpende tvitringer fra salen. Vi bruker emneknaggen #løks18 – og her er noen smakebiter fra månedens kommunestyremøte, onsdag 25.mai, kronologisk.

 

 

27. mai 2018

MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Månedens kommunestyremøte  er i gang med 4 spørsmål før sakslista påbegynnes.
«Senior-gaming» er det mest spennende ordet fra talerstolen til nå, men kvelden er ennå ung.
#løks18 #ks #politikkergøy


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Kommunestyret behandler nå saken om Åsheimområdet, der beboerne på galleriet gjerne vil ha en ny utkjøring for det kommende byggefeltet. MDG berømmer innsatsen til beboerne i denne saken og er glade for å legge inn høyere fortauskant og bredere vei.
#løks18


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
«Spill for galleriet» er en øvelse politikere er gode til. I dag øver Frp og H ekstra mye på dette. Det sitter tross alt en del Åsheim-beboere på galleriet i kommunestyresalen.
#løks18


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Kveldens kommunestyremøte har utviklet seg til å bli en arena for framvisning av hersketeknikker i praksis. «Vi tar hensyn til beboerene vi». «Synes ikke politikerne i de andre partiene at beboerne bør lyttes til?» Sånne ting.
#løks18 #spillforgalleriet #politikkergøy


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
«Når ble du klar over at du var imot?» Replikkveksling i kommunestyret kan være ganske underholdende.
#løks18 #vingling #spillforgalleriet #politiskeskåringer


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Årets kanskje varmeste dag så langt på Lørenskog – og politikerne forsøker å holde hodet kaldt i kommunestyresalen. Ikke alle lykkes, men alle påberoper seg krystallklarhet i kveldens store sak «Åsheim-utkjørsel».
#replikkveksling #løks18 #spillforgalleriet


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
En av politikerne antok på talerstolen at råkjøring til Åsheimskog barnehage kan forklares med høyt blodsukker hos foreldrene. Interessant vinkling. Bør vi gå inn med diett-tiltak?
#løks18 #talerstolblomster #replikkveksling


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Folkehelseoversikten 2018 for Lørenskog behandles nå, og MDGs egen varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff holder et innlegg om viktigheten av å gi livskvalitet også til mennesker med ulike grader av funksjonsnedsettelser.
#løks18 #folkehelse #alleskalmed


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder Lisa Fröyland berømmer rådmannens forslag til å etablere et tilbud om utdeling av rent brukerutstyr som ett av flere gode tiltak for sårbare mennesker i en kommune med «relativt omfattende rusproblematikk», ifølge Helsedir.
#løks18


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Miljøpartiet De Grønne fikk gjennom et oversendelsesforslag til høringen om nye forskrifter om jakt på bever. Rådmannen antyder at det enkleste er å gå for kvotefri jakt, men MDG vil ha utredet hvilke måter å praktisere kvoter på jakt av bever i kommunen.
#løks18 #bever


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
En ekstrapott fra 2017 er foreslått disponert til enkeltstående formål. MDG foreslår at det settes av 250.000 kr til et infohefte om hvilke grønne tiltak som finnes i kommunen, som klimafestivalen, skolehageordningen, reparasjonskafeen og aktivitetene på Skårer gård.
#løks18


MDG Lørenskog @MDGLorenskog
Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å støtte et forslag om å bruke 600.000 kommunale kroner til å promotere den private skihallen som nå skal bygges. Den markedsføringen klarer næringslivet fint sjøl, og kommunens pengesekk bør brukes direkte til gode for befolkningen.
#løks18