RUSMILJØET: – MDG glad for at Lørenskog kommune nå skal dele ut rent brukerutstyr

Fotocredit: MDGs gruppeleder Lisa Kara Fröyland på talerstolen under mai-møtet i kommunestyret. (Screenshot Web-TV)

I kommunestyremøte onsdag 25.mai 2018 ble følgende innstilling fra formannskapet lagt fram (likelydende rådmannens innstilling):

1.Lørenskog kommune etablerer tilbud om utdeling av rent brukerutstyr i løpet av 2019.

2.En evaluering av tilbudet legges frem for helse- og omsorgsutvalget etter to års drift.

26. mai 2018

Miljøpartiet De Grønne hilste velkommen forslaget og berømmet rådmannen for å ta tak i et reelt problem i kommunen.
En fersk spørreundersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet viser at Lørenskog har «en relativt omfattende rusproblematikk». Heldigvis har rådmannen på eget initiativ tatt tak i dette, og det er redegjort for gode tiltak for det videre arbeidet med overdoseforebygging i kommunen.

Miljøpartiet De Grønne pekte spesielt på følgende område som lovende:

  • Å etablere en ordning med utdeling av rent brukerutstyr betyr å akseptere realitetene, samtidig som man gir sårbare mennesker menneskverdet tilbake.
  • Kompetanseheving i kommunen, blant annet tettere samarbeid med Ahus, viser også en proaktiv holdning av kommunen – og det kan vi være stolte av.
  • Det vil allerede fra starten av etableres gode returordninger for brukt utstyr, slik at det ikke vil utgjøre en fare verken for mennesker, dyr eller forsøple naturen.