FNs 17 bærekraftmål på rådhuset

Fotocredit: FN/2020

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling. I forbindelse med at kommunestyret i Lørenskog i sitt møte 17.juni 2020 sendte Kommuneplanens samfunnsdel ut på høring over sommeren, fikk Miljøpartiet De Grønne gjennom sitt forslag om å sette opp FNs 17 bærekraftsmål godt synlig i rådhusets inngangsparti for å visualisere for kommunens befolkning hvilke prinsipper politikerne styrer kommunen etter.

 

 

21. juni 2020

FNs 17 bærekraftsmål

Kommuneplanens samfunnsdel er nå nyskrevet av administrasjonen basert på innspill fra en tverrpolitisk gruppe som har møttes flere ganger for å diskutere og enes om kommunens visjoner og overordna vyer for kommunen. Sammen med kommuneplanens arealdel, som foreløpig ikke er revidert fra 2015-utgaven, utgjør kommuneplanens samfunnsdel selve fundamentet i kommunens planarbeid: Kommuneplanen. Dette er alle planers mor og den øverst rangerte planen for kommunens utvikling.

Miljøpartiet De Grønne er stolt over å ha bidratt til sin første kommuneplan siden partiet ble innvalgt i Lørenskog kommunestyre høsten 2015 (siden forrige plan ble vedtatt sommeren før nytt kommunestyre ble innsatt i oktober 2015). Dette har blitt en framtidsretta og visjonær, men også jordnær plan som tar innover seg den tida vi lever i og identifiserer nåtidas og framtidas utfordringer innenfor de globale temaene, men også ut fra den situasjonen Lørenskog er i, med stor gjeld og lite ledige overflateareal til utvikling.

Nå skal FNs 17 bærekraftsmål opp på veggen og minne alle i kommunen om at vi legger grunnlaget nå for å gjøre en kjempejobb for både oss sjøl og kommende generasjoner av lørenskauinger ved å tenke globalt og handle lokalt i henhold til disse.

Les mer om FNs 17 bærekraftsmål her.

Se kommunenplanens samfunnsdel som ligger ute til høring – og send inn kommentarer til kommunen!