Kommunestyret: Én grønn ut, én grønn inn

Fotocredit: © MDG Lørenskog 2020

I anledning masterstudier i Finland går Miljøpartiet De Grønnes 3.kandidat og André Arman Helgestad ut av Lørenskog kommunestyre etter søknad behandlet og innvilget i siste møte før sommeren, 17.juni 2020. Inn kommer nå tidligere 1.vara til kommunestyret, Snorre Sletvold. Ny førstevara blir Nils Gustav Roland.

15. juni 2020

André HelgestadAndré Arman Helgestad (23) har spilt en viktig rolle i å få fram ungdommens stemme i politikken, i tillegg til at han har tung faglig kompetanse innenfor bærekraftige lokalsamfunn og sirkulærøkonomi.
Når André nå trer ut av kommunestyret, blir det opprykk på lista, og det er Snorre Sletvold som da blir ny fastmøtende 3.kandidat, med Nils Gustav Roland som ny 1.vara.

Snorre Sletvold har bodd i Lørenskog i 16 år, men er opprinnelig fra Nord-Norge (bakgrunn fra Alta, Tromsø og Kåfjord i Troms). Han har «alltid» jobbet profesjonelt med miljøspørsmål, og han er nå ansatt som seniorrådgiver i Elbilforeningen. Han er bosatt på Thurmannskogen, og er i inneværende kommunestyreperiode nestleder i Kontrollutvalget. I forrige kommunestyreperiode (2015-2019) var han medlem av Teknisk utvalg, en posisjon han også hadde i Tromsø kommune på midten av 1990-tallet, der han startet sin politiske karriere i Miljøpartiet De Grønne.

Fra sommeren 2020 vil den grønne gruppa i kommunestyret derfor bestå av:

      • Ernst-Modest Herdieckerhoff, varaordfører og nestleder i Administrasjonsutvalget og leder i KØS
      • Lisa Kara Fröyland, gruppeleder for MDG og nestleder i Teknisk utvalg
      • Snorre Sletvold, nestleder i Kontrollutvalget

Innspill til den grønne gruppa i kommunestyret sender du til lorenskog@mdg.no