Lørenskog arrangerer i 2018 for første gang grønn Mobilitetsuke, i likhet med 25 andre norske tettsteder og byer. Det skjer i uke 38, fra søndag 16.september til lørdag 22.september. Miljøpartiet De Grønne gleder seg over denne omfattende påminnelsen om at kommunen er i ferd med å ta viktige grønne grep for framtida!

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!