Vi forbruker ressurser som om vi hadde flere kloder, og WWF har regnet ut at i 2018 faller overgangen fra fornybart forbruk til overforbruk på 1.august - altså litt tidligere på kalenderen for hvert år.

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!