I anledning masterstudier i Finland går Miljøpartiet De Grønnes 3.kandidat og André Arman Helgestad ut av Lørenskog kommunestyre etter søknad behandlet og innvilget i siste møte før sommeren, 17.juni 2020. Inn kommer nå tidligere 1.vara til kommunestyret, Snorre Sletvold. Ny førstevara blir Nils Gustav Roland.

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!