Onsdag 12.desember 2018 var kommunestyret i Lørenskog samlet for å ha sitt årlige maraton-møte der neste års budsjett skal vedtas. Selve vedtaket er vanligvis kjapt unnagjort, men foranlediges av en flere timer lang budsjettdebatt og drakamp om budsjettposter og verbalforslag. Miljøpartiet De Grønne kom godt ut av det hele og fikk "satt navnet sitt på budsjettet" for 2019.

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!