MDG har engasjert seg mot Losby bruks planer om å foreta det største inngrepet i Østmarka i moderne tid når de nå har søkt om å få bygge 4 km skogsvei til hogstformål. Da planene ble kjent sommeren 2022, førte det til umiddelbare protester fra fagfolk og innbyggere fordi dette gir så store konsekvenser. MDG har nå tatt saken opp på høyeste nivå ved at stortingsrepresentant Une Bastholm fremmet spørsmål i Stortinget til den ansvarlige ministeren om hva regjeringa vil gjøre for å beskytte naturen mot et slikt inngrep. MDG krever stans i planene.

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Send oss en epost på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!