Paneldebatt om Østmarka

Østmarkas venner arrangerer åpent møte og paneldebatt om den utdaterte skogbrukslovgivningen, om konsekvensene for Østmarka og Losby bruks ønske om å bygge et nytt veianlegg gjennom Østmarka.
I panelet sitter stortingsrepresentant Une Bastholm (tidligere partileder MDG), stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), dosent Fredrik Holth og Lisa Kara Fröyland (MDGs gruppeleder i Lørenskog kommunestyre).
Stedet er Skullerudstua, Olaf Helsets vei, 0694 OSLO