Flathogst i hekketida – igjen!

Fotocredit: MDG 2017

Fredag før påske la Lørenskog kommune ut følgende tekst på sine nettsider:
«Vinterparken AS starter nå avskoging for første byggetrinn for Vinterparken. For å ta mest mulig hensyn til hekkesesongen, starter avskogingen 10.april og skal være ferdig til 1.mai 2017.»

Miljøpartiet De Grønne reagerer kraftig på denne uforstanden fra utbyggers side, og viser til både representanter for Norsk Ornitologisk Forening, Norges Miljøvernforbund og frittstående biologer og fuglekjennere som alle understreker viktigheten av å ha avsluttet hogst på nåværende dato (8.april).

8. april 2017

Slik flathogst som det her legges opp til, vil påvirke hekkesesongen negativt, sier Lisa Kara Fröyland, talsperson for Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Lørenskog og gruppeleder for de grønne kommunestyrerepresentantene i kommunen.

-Standfugl og tidlig ankomne trekkfugler som trost og fink er allerede godt i gang med territoriehevdelse, og mange har allerede bygget reir og til og med lagt egg, forklarer Fröyland. Fra utallige studier vet vi at fuglene kan finne nye territorier etter påbegynt klekking, men at det vil gå ut over antallet unger som kommer på vingene. 

Miljøpartiet De Grønne tok opp problematikken allerede i fjor, i et spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet i mai 2016, der det ble vist til flathogst i hekketida foretatt på området i enden av Skårersletta i forbindelse med utbyggingsprosjektet Skårer Syd. Ordføreren måtte svare for hvordan man kan hindre et slikt inngrep i fuglelivet, som går på tvers av naturmangfoldlovens paragrafer 6 og 15, slik at man ikke risikerer nye eksempler på knuste reir og ødelagte egg mellom felte trær. Ordføreren svarte at  «trefelling i hekkesesongen er uheldig og bør unngås». Til tross for at den politiske intensjonen ble klargjort på dette punktet, har utbygger allikevel valgt å sette i gang skogrydding på et tidspunkt da ekspertene roper et varsku om fuglelivets sårbarhet. Man har lenge visst om behovet for å hogge i dette området, og det burde vært en smal sak å legge inngrepet til en periode som ikke er den mest sårbare for fuglelivet.

-Året har 12 måneder, også for utbyggere. Det er fullt mulig å legge hogst til en annen måned enn akkurat hekkemåneden, avslutter Fröyland, som varsler at saken vil bli tatt opp på nytt i politiske organer med sikte på å få på plass et bedre vern for fuglelivet.