Viktig med gode uterom i utbyggingsprosjekter

Fotocredit: MDG2016

Onsdag 12.oktober møtes kommunestyret til ny sesjon. Flere av sakene på dagsorden gjelder utbyggingsprosjekter i kommunen. Dette er saker som har vært igjennom utvalgene i ulike stadier av behandlingene og som legges fram for kommunestyret med innstilling fra de ulike fagutvalgene. For Miljøpartiet De Grønne er det viktig i slike prosjekter å sørge for store, gode uterom, der det grønne fortrenger asfalt, og der trær, busker, planter og blomster får spillerom mellom bygningene.

 

 

11. oktober 2016

Per i dag er en stor andel av boligene i Lørenskog fremdeles eneboliger, men med den utbyggingstakten det er lagt opp til de neste tjue årene, er det forventet at andelen leiligheter og rekkehusboliger vil overta tronen som de mest typiske boligformene i kommunen. I et slikt perspektiv er det desto viktigere å sørge for at fellesarealene er store, frodige og egnet til rekreasjon og lek.

Miljøpartiet De Grønne jobber også gjennom utvalget for Klima, økologi og samferdsel og Teknisk utvalg for å besørge valg av riktige materialer som tar vare på folkehelse i en tid da store deler av døgnet tilbringes innendørs. Materialvalget er også viktig i et livsløpaspekt, der det en gang skal kunne gjenvinnes og ikke være til miljøbelastning verken lokalt eller regionalt.

Byggeprosjekter som behandles i denne månedens kommunestyremøte:

  • Ny barnehage, Lørenskog sentralområde – valg av tomt (sak 119/16)
  • Detaljreguleringsplan 2011-3 – Skårersletta 50 – vedtak (sak 121/16)
  • Detaljreguleringsplan 2015-3 – Tulipanveien, 2.gangs behandling (sak 122/16)