Grønn Tankesmie 21.-23.oktober 2016

Fotocredit: Pixabay CC

Nå da Miljøpartiet De Grønne har vært representert med 2 innvalgte i Lørenskog kommunestyre i straks et år, er det på tide å oppsummere og dra de politiske vyene videre. Lokallaget inviterer derfor til GRØNN TANKESMIE, et politisk grønt verksted åpent for både medlemmer og andre grønne tenkere med fokus på det grønne skiftet i Lørenskog og i regionen. 

11. oktober 2016

QRgronntankesmie2016Grønn tankesmie 21.-23.oktober 2016.
Seminaret finner sted på rådhuset i Lørenskog, i kommunestyresalen. Om du vil komme og delta alle tre dagene eller bare ønsker å være med på deler av seminaret, er naturligvis opp til deg, men her er programmet slik det foreligger per nå:

FREDAG 21.OKT:
kl.17.00 – Åpning:
Ved MDGs lokale talspersoner Ernst-Modest Herdieckerhoff og Lisa Kara Fröyland.

Velkomst v/Fröyland:
Kort oppsummering av hva MDG har fått igjennom med sin tilstedeværelse i kommunestyret i Lørenskog.

Innledning v/Herdieckerhoff:
Grønn politikk – hva er det? Og hva betyr det for Lørenskog?

Pause m/matbit.

Om pressekontakt og pressearbeid.
Hva gjør at pressen blir fenget?
Hva er totalt uinteressant?
Gode eksempler fra mediene (hele det politiske spekteret av partier).

LØRDAG 22.OKT:
kl.12.00 – Åpning og oppsummering av seminaret så langt ved Lisa Kara Fröyland fra MDG Lørenskog. Deretter korte temainnledninger etterfulgt av debatt og ordvekslinger.

1.HOVEDTEMA: Framtidas skole – hvor går vi?

2.HOVEDTEMA: Grønne bygg

Matpause

3.HOVEDTEMA: Grønn økonomi

4.HOVEDTEMA: Mat og helse

Vi avslutter lørdagssesjonen til kl.17.

SØNDAG 23.OKT:
kl.12.00 – Åpning og oppsummering av seminaret så langt ved Lisa Kara Fröyland fra MDG Lørenskog. Deretter korte temainnledninger etterfulgt av debatt og ordvekslinger.

5.HOVEDTEMA: Grønn samferdsel

SISTE HOVEDTEMA: Regionalt samarbeid v/Kristin Antun MDG Akershus

Workshops.

Vi avslutter søndagssesjonen til kl.15.


Vi inviterer til å gå med bøsse i NRK tv-aksjonen (oppmøte på Lørenskog rådhus)

Vi blir veldig glade dersom du melder din ankomst gjennom en e-post til lorenskog@mdg.no siden vi tenker å tilby enkel servering i løpet av de tre dagene. Hele seminaret foregår i kommunestyresalen i Lørenskog rådhus. For spørsmål, ring/sms til Lisa Kara Fröyland på 91127243.

 

Seminarprogram: Grønn Tankesmie 21.-23.oktober 2016
Seminarprogram: Grønn Tankesmie 21.-23.oktober 2016