MDG leder nytt klimapolitisk arbeidsutvalg

Fotocredit: MDG 2016

Kommunestyret har på initiativ fra Miljøpartiet De Grønne nedsatt en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe med et bredt fundament for Klimaplanen som skal opp i kommunestyret utpå høsten. Denne planen blir et viktig styringsdokument for alle områder av kommunedriften, og for Miljøpartiet De Grønne er det derfor viktig at man får en grundig prosess i forkant. Samtidig var det viktig for partiet å inkludere alle partiene på Rådhuset, slik at mange gode innspill fra flere synsvinkler kunne bli hørt og debattert utover den korte tida man har til rådighet fra talerstolen i kommunestyresalen.

10. juni 2016

Leder for  denne tverrpolitisk sammensatte gruppa, og den som skal drive arbeidet framover i retning av en tydelig miljøprofil for Lørenskog kommune, er Snorre Sletvold (42) fra Miljøpartiet De Grønne.
Sletvold sitter i dag som 2.vara til kommunestyret og møter fast i Teknisk hovedutvalg. Han har over 20 års fartstid med å jobbe offensivt med miljøfaglige spørsmål.
Har du innspill til prosessen? Vi vil gjerne høre! Ta kontakt med Miljøpartiet De Grønne via lorenskog@mdg.no