Landsmøtet vedtok friske veivalg i nytt stortingsprogram

Fotocredit: Skjermdump NRK TV 19.05.17

Lillehammer var vertskap for 2017-landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne helga 19.-21.mai. Hovedsak for de 200 delegatene var å vedta nytt stortingsprogram for perioden 2017-21. Les om hvilke forslag som ble stemt inn!

22. mai 2017

Fra 80-tallets grønne slagord «Vi lover ikke gull – men grønne skoger» til årets valgkampmotto «Ta vare på fremtiden» er det et hav av utvikling. Årets landsmøte fremsto som en velregissert, solid manifestasjon av like deler grasrotengasjement, faglig dyktighet og politisk erfaring (!), noe som gjenspeilte seg i det som fortonte seg som en tre dager lang debatt.

Årets landsmøte hadde som sin viktigste oppgave å stemme fram et nytt program, for stortingsperioden 2017-2021. Dette programmet skal danne grunnlaget for at partiets ene stortingsrepresentant fra 2013-valget, Rasmus Hansson, får selskap av flere grønne på tinget. Til å fôre programmet med innhold hadde lokallag og medlemmer snekret sammen hundrevis av endringsforslag, tilleggsforslag og strykingsforslag som programkomiteen og sentralstyret hadde sortert i A-forslag, B-forslag og C-forslag. De store, saftige sakene var løftet opp til A-debatt, der man tok seg god tid til å argumentere for de ulike hovedforslagene. B-forslagene var viktige endringer, men der det var vurdert et mindre behov for omfangsrik debatt, og det ble holdt kun innlegg for og imot, med replikker. Forslagene i C-debattene var av ulik karakter, og noen ble løftet frem til å ledsage forslag i A-debatten, mens andre ble bolkvis avvist eller vedtatt i tråd med sentralstyrets forutgående innstilling.

Lørenskog deltok med 1 delegat i Akershus-delegasjonen, lik de andre lokallagene i fylket. I tillegg sendte man to observatører fra den lokale grønne gruppa. Delegasjonen på tre benyttet anledningen til å knytte bånd til grønne politikere i andre deler av landet, samt å utveksle erfaringer på godt og vondt. Det var en nyttig erfaring å ha med seg hjem igjen at lokallaget i Lørenskog tross alt er godt stilt, både med en tomannsgruppe i kommunestyret, posisjonsmakt og en grønn varaordfører som er ansatt i 70 prosent stilling.

Hva ble så vedtatt? Her er noen av høydepunktene:

 • Ja til å øke lærertettheten
 • Ja til eggdonasjon
 • Ja til å utrede hyperloop (vakuumrør-reiser) mellom storbyene
 • Ja til en kjøttfri dag i uka i offentlige kantiner
 • Ja til minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv
 • Ja til å utrede og prøve ut borgerlønn
 • Ja til å opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 • Ja til å sikre personvernet ved å redusere tilgangen til det offentliges innsyn i borgernes kommunikasjon
 • Ja til å jobbe for at samiske språk styrkes ved etablering av språksentre og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn
 • Ja til å løfte amatører og det frivillige arbeidet som legges ned i idrett, friluftsliv og kultur.
 • Ja til å kunne ha to statsborgerskap
 • Ja til opprettelsen av den første nasjonalparken i Norge med et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr
 • Ja til å fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten
 • Ja til å forby ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk der hvor miljøvennlige alternativer finnes
 • Ja til å styrke vernet av korallrev og andre viktige marine artsområder som ligger i vårt terrotorialfarvann
 • Ja til å gjennomføre en gradvis og planvis utfasing av olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode

 

Oversikten vil bli oppdatert så fort fullstendig oversikt foreligger.
I mellomtida kan du få en kjapp oversikt ved å se denne korte videoen laget av Grønn Ungdom om «hva mener MDG om annet enn miljø»: