Rapport fra ÅRSMØTET 2017

Fotocredit: MDG Lørenskog (LKF)

Lokallagets talspersoner Lisa Kara Fröyland og Ernst-Modest Herdieckerhoff ble gjenvalgt av årsmøtet på Skårer gård lørdag 28.januar. Les hvem de fikk med seg i styret!

29. januar 2017

Lørenskog er en kommune robust nok til å fortsette å stå på egne bein!

I helga (lørdag 28.januar 2017) avholdt Lørenskog lokallag av Miljøpartiet De Grønne sitt årsmøte på Skårer gård. Gjenvalgt som lagets talspersoner ble Lisa Kara Fröyland (42) fra Thurmannskogen og Ernst-Modest Herdieckerhoff (53) fra Løken. Med seg i styret fikk de:

  • Nils Gustav Roland, Losby
  • Rolf Hay, Hammer
  • André Helgestad, Finstadjordet
  • Eli Sundby, Kinnskogen
  • Snorre Sletvold, Thurmannskogen

Årsmøtet hadde storfint besøk av Kristin Antun, som er en av Miljøpartiet De Grønnes fylkestingsrepresentanter og heltidspolitiker i Akershus fylke. Hun fokuserte blant annet på regionale samferdselsløsninger i sin tale til årsmøtet.

Årsmøtet vedtok et klart standpunkt mot fylkesmannen i Akershus sin anbefaling om å slå sammen Lørenskog kommune med Fet, Rælingen, Sørum, Skedsmo og nordre Enebakk:

Årsmøtet i MDG Lørenskog anser at fylkesmannens forslag til kommunesammenslåing ikke har tatt utgangspunkt verken i forutgående sonderinger på Romerike eller et samstemt politisk miljø som anser Lørenskog for å være robust nok til å fortsette å stå på egne bein. Miljøpartiet De Grønne anbefaler derfor innbyggerne å stemme ned dette forslaget i folkeavstemminga 6.mars.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om at Lørenskog bør kaste seg inn i konkurransen om å få huse det påtenkte nasjonale senteret for nasjonalparker:

Årsmøtet i MDG Lørenskog vil arbeide for at det i forbindelse med opprettelsen av en nasjonalpark i Østmarka skal etableres et nasjonalt kunnskapssenter i Losby om Norges nasjonalparker.

Ettersom Enebakk kommune har sagt nei til å være vertskap for et nasjonalt senter for Norges nasjonalparker, ønsker Miljøpartiet De Grønne at Lørenskog skal tilby seg å ivareta en slik oppgave med utgangspunkt i Losby-området. Dette vil kunne være en fin måte å sette Marka-kommunen Lørenskog på kartet og løfte fram kommunens rolle som moderne kommune med en fot i den urbane kulturen og en fot i natur og kulturtradisjoner.