Mulig gjennombrudd i Feiring-saken etter MDG-initiativ

Fotocredit: Pixabay CC 2017

En viktig sak på dagsordenen da Hovedutvalget for klima, økologi og samferdsel møttes 1.mars, var rådmannens orientering om situasjonen rundt tungtrafikk-støy fra fylkesvei 353 Feiringveien (sak 015/17) i forbindelse med driften av pukkverket Feiring bruk. Dette er en sak som har versert i det politiske apparatet i kommunen i flere år, og orienteringen viste at tidligere kommunestyre ikke har klart å få til noen framdrift for å bedre situasjonen for beboerne som er rammet. I mellomtida bygges det stadig nye boliger (de store boligutbyggingsprosjektene Løkenhagen og Masserud), og stadig flere står i fare for å bli rammet av tungtrafikken inn og ut fra Feiring bruk. MDG tok derfor opp et konkret handlingsforslag for å få fortgang i prosessen.

2. mars 2017

MDGs gruppeleder Lisa Kara Fröyland

-Dette er en sak som har vært lenge i systemet. Beboere i umiddelbar nærhet til den omfattende tungtrafikken til og fra Feiring bruk har slitt med å få gehør for at noe må gjøres med støy- og forurensningsproblematikken,
påpeker Lisa Kara Fröyland (MDG) etter å ha fått utvalgets enstemmige støtte for Miljøpartiets forslag om å be om å få utlevert trafikkloggen fra datasystemet til pukkverket.

-Jeg er glad for at Miljøpartiet De Grønne på kveldens møte fikk med seg et enstemmig utvalg på å be om å få utlevert trafikkloggen fra datasystemet til Feiring bruk.
I praksis er det døgnåpen drift der, på hverdag som på helligdag, og en slik logg over en seksmånedersperiode er egnet til å få fram i lyset hvilket faktisk trafikkbilde vi snakker om langs Feiringveien.

-Vi skylder innbyggerne å løfte fram fakta overfor de aktørene som sitter på beslutningene i denne saken,
avslutter Fröyland og lover at MDG vil følge saken videre på vegne av de støy- og forurensningsutsatte naboene.

Saken var opprinnelige framlagt møtet i hovedutvalget for Klima, økologi og samferdsel som en orienteringssak. Dersom ikke Miljøpartiet De Grønne hadde engasjert seg i saken og kommet med et konkret forslag til framdrift, hadde det blitt med rådmannens innstilling, og det hadde ikke skjedd noe nytt i saken denne gangen heller.