MDG sin skryteliste!

Fotocredit: MDGgrafikk2019

Miljøpartiet De Grønne stilte for første gang liste til lokalvalget i Lørenskog i 2015, og partiet ble innvalgt med 2 representanter på første forsøk. Kommunen var overmoden for grønn politikk! Les her hva MDG har oppnådd i Lørenskog i perioden 2015-2019!

 

1. juli 2019

De to representantene i perioden 2015-2019 (fram til lokalvalget 9.september 2019) har vært Ernst-Modest Herdieckerhoff (varaordfører) og Lisa Kara Fröyland (gruppeleder for den grønne gruppa i kommunestyret + utvalgsmedlemmene). Som en del av posisjonens samarbeid, har vi hatt mye makt til å få grønn politikk igjennom, og når vi ser tilbake på hva vi har fått til i løpet av disse årene, er vi sprekkeferdige av stolthet!

 

Dette har MDG fått til i sin første kommunestyreperiode, 2015-2019:

 

 • MDG er i posisjon, som betyr at det er lettere å få igjennom grønn politikk fordi vi har flertall sammen med dem vi har inngått et valgteknisk samarbeid med.
 • MDG innehar varaordførervervet.
 • MDG har fått igjennom at alle nye utbyggingsprosjekter skal foranlediges av et klimabudsjett og føre klimaregnskap.
 • MDG har fått igjennom at Lørenskog kommune skal bli klimanøytral innen 2030.
 • MDG har fått i gang skolehager i Lørenskog, og alle barneskolene er nå tilknyttet. Skolehagene ligger på Skårer gårdsjorde.
 • MDG relanserte ideen om at det skulle opprettes en hundeslette for sosialisering av hunder (og hundenes mennesker!) i kommunestyret og fikk kommunestyret med seg på argumentasjonen. Hundesletta ligger nå langs Skårersletta nedenfor Skårer gård.
 • MDG har fått igjennom at Lørenskog kommune skal være en dyrevennlig kommune.
 • MDG har fått igjennom at det skal settes i gang forsøksordning med bruk av besøksdyr og terapidyr ved kommunens sykehjem.
 • MDG har fått igjennom at det skal arrangeres Grønn festival i Rådhusparken, med fokus på resirkulering, gjenbruk og grønn livsstil.
 • MDG har fått gjennom at det skal settes ut stativer med hundeposer og søppelkasse der hunder ferdes med sine mennesker.
 • MDG har fått igjennom at det skal sendes ut et kommunalt hefte med oversikt over alle grønne tiltak i kommunen. Det skal inngå i en infopakke til nye Lørenskog-borgere, «Ny i Lørenskog», og oppdateres årlig med tiltak, arrangementer, tips og tjenester.
 • MDG har fått gjennomslag for at Lørenskog skal forskjønnes gjennom små provisoriske parker på hjørner og langs veien i det sentrale Lørenskog, gjennom å sette ut benker, noen fruktrær og -busker og søppelkasse.
 • MDG har fått igjennom at det skal sørges for bedre belysning rundt barneskolene i kommune.
 • MDG har fått igjennom at det skal serveres vegetarmeny hver mandag («kjøttfri mandag») på alle skolekantinene i kommunen.
 • MDG har fått økt fokus på matkasting, og har fått administrasjonen til å se på om det er grunnlag for å opprette en matsentral i Lørenskog, der fullt brukbar mat i stedet for å kastes, omfordeles til private med behov og institusjoner.
 • MDG har fått igjennom at massivt tre skal fases inn som ett av kommunens foretrukne byggematerialer.
 • MDG har fått igjennom at det skal opprettes et gründersenter langs Skårersletta, et multifunksjonsbygg der unge og gamle kan få prøvd ut ideene sine og i form av popup-konsepter få hjelp til å finne ut om de har livets rett.
 • MDG har fått igjennom å øke budsjettet til snømåking, slik at både kjøretøy og fotgjengere kommer seg trygt frem på nedbørsrike dager.
 • MDG har sikret at Sommerskolen fortsetter etter prøveåret 2018, etter at vi foreslo å legge det inn igjen i budsjettet for 2019 da det var tatt ut av rådmannen.
 • MDG har fått satt av penger til to faste p-vakter i kommunen.
 • MDG har fått kommunen til å sprøyte penger inn i driften av Skårer gård og Lørenskog bygdemuseum, slik at vi i dag både har et bygdemuseum i ferd med å finne sin moderne form med ombygd låve og bedre lokaler for både utstillingene og for de mange foreningene som holder til på låven og i våningshuset, så som Husfliden, Økolaget og Historielaget.
 • MDG har fått igjennom evaluering av ulike dyrebestander i kommunen (elg, bever) i forbindelse med uttak av dyr, i stedet for at man viderefører praksisen med «tenk på et tall».
 • MDG har fått igjennom at det skal bygges et moderne sykkelhotell à la det som står i Lillestrøm sentrum i tilknytning til Lørenskog bussterminal. Det skal også settes opp sykkelhotell ved Lørenskog togstasjon.
 • MDG sørget for å sette i gang prosessen som endte opp med at alle kommunalt ansatte i Lørenskog nå har fått tilbud om rabatterte elsykler over lønnsseddelen, for å fremme sykling som transportmåte i kommunen.
 • MDG har satt økt fokus på støy- og støvproblematikken rundt tungtransport inn og ut fra Feiring bruk, og har sørget for å holde saken varm der andre partier har gitt opp å finne en løsning.
 • MDG har fått igjennom kravet om at det skal utformes en kommunal plan for positiv utvikling av støy- og støvproblematikk i tilknytning til Feiring bruk.
 • MDG har fått kommunen til å skjerpe praksis overfor utbyggere slik at det opplyses om at det ikke skal hogges i fuglenes hekkeperiode om våren.
 • MDG ledet det tverrpolitiske utvalget som ble nedsatt etter initiativ fra MDG for å formulere en Klima- og energiplan, i stedet for at kommunestyret bare skulle få dette som en administrativ sak til behandling. Klima- og energiplanen ble lagt fram som en ambisiøs og framtidsretta plan under MDGs ledelse!
 • MDG fikk igjennom at kommunen skal utarbeide en verneplan for matjorda i kommunen.
 • MDG foreslo og fikk tilslutning til at de mest brukte bussholdeplassene i Lørenskog skal få egne sykkelstativ, blant annet av hensyn til sykkel/buss-pendlere ut av kommunen.
 • MDG tok initiativ til at det nå skal settes opp hundeposestativer med hundeposer og søppelkasse langs turveiene i sentralområdet og i Marka.
 • MDG har satt av penger i kommunebudsjettet til en prøveordning med en Grønn festival i Rådhusparken (i samarbeid med frivilligheten).
 • MDG fikk igjennom at det ikke skal selges heliumballonger fra kommunal grunn. Plasten i ballongene havner ofte i naturen, og helium er i tillegg en begrenset ressurs som har viktigere bruksområder i helsevesenet.