Kommunestyregruppa

Fotocredit: Årsmøtet februar 2019 (fv): Snorre Sletvold, Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lisa Kara Fröyland, Nils Gustav Roland og André Helgestad

KOMMUNESTYRET 2019-2023:
I lokalvalget 9.september økt Miljøpartiet De Grønne sin representasjon i kommunestyret fra 2 til 3 representanter. Den utvidede kommunestyregruppa til Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog inkluderer medlemmene av de politiske utvalgene og består av følgende personer:

 

 • Lisa Kara Fröyland
  Gruppeleder
  Kommunestyremedlem
  Vara til formannskapet
  Nestleder i Teknisk utvalg
  Vara til hovedutvalget for Klima, økologi og samferdsel
  Representant for kommunen i Kjenn barnehage
 • Ernst-Modest Herdieckerhoff (heltidspolitiker, 100 % fra høsten 2019)
  Varaordfører
  Formannskapsmedlem
  Kommunestyremedlem
  Medlem av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Nestleder i Administrasjonsutvalget
  Nestleder i Arbeidsgiverutvalg
  Kommunens representant i styret for vannområdet Leira/Nitelva.
  Vararepresentant i flere interkommunale utvalg.
  MDGs representant fylkesstyret KS Viken (KS=kommunenes sentralforbund).
 • André Helgestad
  Kommunestyremedlem
  Leder av Klima-, Økologi- og Samferdselutvalget
  Vara til formannskapet
 • Eli Sundby
  1.vara til utvalget for Oppvekst og utdanning
 • Nils Gustav Roland
  Medlem av utvalget for Kultur, idrett og frivillighet
  2.vara til kommunestyret
  Representant for kommunen i to barnehager
 • Snorre Sletvold
  1.vara til kommunestyret
  Medlem av eldrepolitisk adhoc-utvalg (nedsatt i 2019)

 • Trond Schult Ulriksen
  Vara til Teknisk utvalg
  Vara til Klima-, Økologi- og Samferdselutvalget
 • Skjalg Rørtveit
  Vara til administrasjonsutvalget
 •