Kommunestyregruppa

Fotocredit: Årsmøtet februar 2016: Lisa Kara Fröyland, Ernst-Modest Herdieckerhoff, Nils Gustav Roland, Snorre Sletvold, Eli Sundby, Rolf Hay. (Ikke til stede: André Helgestad)

Kommunestyregruppa til Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog består av følgende personer:

 

 

  • Ernst-Modest Heredieckerhoff
   (varaordfører, kommunestyret, formannskapet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, administrasjonutvalget)
   tlf 928 42 835
   e-post ernher@lorenskog.kommune.no

 

 • Lisa Kara Fröyland
  (gruppeleder, kommunestyret, vara formannskapet, vara klimautvalget, vara oppvekstutvalget)
  tlf 911 27 243
  e-post lisakara@online.no

 

 

 • André Helgestad
  (vara kommunestyret, nestleder klimautvalget)
  tlf 403 38 071
  e-post andrehe@protonmail.com

 

 

 • Snorre Sletvold
  (vara kommunestyret, medlem teknisk utvalg)
  tlf 900 888 48
  e-post sletvold@online.no

 

 

 • Eli Sundby
  (medlem oppvekstutvalget)
  tlf 416 58 595
  e-post elisun3@hotmail.no

 

 

 • Nils Gustav Roland
  (medlem kulturutvalget, vara oppvekstutvalget)
  tlf 917 14 977
  e-post nilsgus@online.no

 

 

 • Rolf Hay
  (vara teknisk utvalg)
  tlf 908 26 294
  e-post rolf.hay@gmail.com