MDG vil satse på massivtre i bygg

Fotocredit: Skjermdump web-tv kommunestyremøtet 31.mai 2017

I kommunestyremøtet for mai fikk Miljøpartiet De Grønne igjennom å endre ordren fra «det bør vurderes bruk av miljøvennlige materialer» til «det skal brukes miljøvennlige materialer» når det nye og spennende sambruksprosjektet Løkenåsenveien 45 nå skal planlegges. Miljøpartiet fikk også gjennomslag for sitt ønske om å fokusere dette prosjektet rundt bruk av massivt tre – et spennende materiale med et lavere karbonfotavtrykk enn for eksempel betong.

1. juni 2017

I Løkenåsveien 45, tomta ved siden av Skårer kirke og ovenfor Lørenskog sykehjem, skal det nå planlegges for en 6-avdelings barnehage og opptil 30 sykehjemsplasser. Kommunestyret var tidligere i tankeprosessen rundt dette prosjektet inne på ideen om å kjøre fram dette som en arkitektkonkurranse på grunn av prosjektets egenart med sambruk mellom barnehage og sykehjem. Dette gikk man vekk fra blant annet av økonomiske og tidsmessige hensyn, og man valgte i stedet å gå for forprosjektering i form av en totalentreprise.

Miljøpartiet De Grønne ønsket å beholde ideen om at dette skulle være en spydspiss for nytenkning innen konseptbygging i Lørenskog, og la derfor fram fra talerstolen en begrunnelse for å be om konseptforslag for prosjektet med fokus på bruk av det mer klimagunstige materialet massivt tre.

– Byggenæringen er ansvarlig for 40 prosent av CO2-utslippene. Mye arkitektur har de siste tiårene vært bundet til betong og de mulighetene og begrensningene som det materialet tilbyr. Materialet TRE gir nye og spennende muligheter. Ikke minst ut fra et klimaregnskap-hensyn er TRE å foretrekke framfor f.eks. BETONG, for ved å bruke massivtre  i stedet for betong, kan karbonfotavtrykket halveres, sa gruppeleder Lisa Kara Fröyland til kommunestyret og viste til blant annet at verdens høyeste massive trehus, på 14 etasjer, stod ferdig i Bergen i 2015.

Kommunestyret ga enstemmig støtte til Miljøpartiet De Grønnes ønske om å fokusere på framtidsrettede byggemetoder og klimavennlige løsninger i utbyggingskommunen Lørenskog.

 

LES MER:

Kommunestyret 31.mai 2017, sak 063/17 Løkenåsveien 45 (sakspapirer)

Verdens høyeste trehus

Oslos høyeste bolighus i massivtre