Har du innspill til nasjonalt partiprogram 2017-2021?

Fotocredit: MDG

Kom på MDG Lørenskog sitt årsmøte lørdag 28.januar kl.12-14 på Skårer gård, så får du mulighet til å påvirke det nye nasjonale partiprogrammet til Miljøpartiet De Grønne!

22. januar 2017

På lokallagets årsmøte skal de tilstedeværende blant annet ta stilling til innkomne forslag til innspill til det kommende nasjonale partiprogrammet for perioden 2017 til 2021, og det er anledning til å komme med benkeforslag. Forslagene som går igjennom (får flertall), vil bli fremmet for MDG Akershus sitt årsmøtet lørdag 11.februar for behandling.

Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte avholdes i Sandvika i Akershus 25.-27.april 2017.

Utkast til nasjonalt partiprogram for 2017-2021 finner du her:

PARTIPROGRAMUTKAST 2017-2021