Lørenskog skal handle etisk

Fotocredit: Skjermdump fra web-tv

På kommunestyrets siste samling før sommerferien, onsdag 22.juni 2016, presenterte Miljøpartiet De Grønne ved gruppeleder Lisa Kara Fröyland noen tanker og et presiseringsforslag til rådmannens forslag til reglement for kommunale innkjøp av varer og tjenester. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

23. juni 2016

Dette er innlegget som ble presentert fra talerstolen:

Rådmannen skriver i sitt notat til kommunestyret at «Anskaffelsesstrategi er ment å legge grunnlaget for en felles overordnet tenkning og adferd samt sikre utvikling og forbedring.» I tillegg er det formulert en målsetting om at kommunen skal «bidra til innovasjon og samfunnsutvikling, i tillegg til at kommunen må ta ansvar for samfunnsutvikling innen klima og miljø, etisk handel og lønns- og arbeidsvilkår.» Når Lørenskog kommune årlig kjøper varer og tjenester for nærmere en milliard kroner, er det viktig å vise ansvar ved å tenke på hvordan disse innkjøpene påvirker samfunnet og helheten vi er en del av.

Miljøpartiet De Grønne på Stortinget har sammen med Senterpartiet og KrF vært pådriver for å utrede en ny etikklov som skal gjøre det enklere for både forbrukere og private og offentlig innkjøpere å velge etiske og miljøforsvarlige alternativer. Nå i juni ble det vedtatt at regjeringa skal utrede en slik etikklov. Framtida lover derfor godt for at det blir enklere å orientere seg i markedet for den bevisste innkjøper.

 

Som pådriver for samfunnsutvikling og innovasjon, bør Lørenskog derfor konkretisere sine ambisjoner. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å framlegge følgende forslag til presisering til punkt 3.2 i strategiplanen for anskaffelser:

Lørenskog skal søke å velge alternativer som understøtter prinsippet om etisk handel og et minst mulig økologisk fotavtrykk.

 

RELEVANT LENKE:
Rådmannens forslag til plan for anskaffelsesstrategi for Lørenskog kommune 2017-2020