Miljøpartiets årsmøte 2017: Lørdag 28.januar

Fotocredit: MDG Lørenskog (LKF)

Velkommen til årsmøtet 2017 i Lørenskog lokallag av Miljøpartiet De Grønne!

Årsmøtet finner sted på Skårer gård (Lørenskog bygdemuseum) lørdag 28.januar kl.12.

 

 

13. januar 2017

Det vil bli en innledning fra partiets lokale talspersoner, Lisa Kara Fröyland og Ernst-Modest Herdieckerhoff, som vil fortelle hva Miljøpartiet De Grønne sin inntreden i Lørenskog kommunestyre høsten 2015 har betydd for politikken i kommunen.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker som handlingsplan, regnskap, årsrapport, budsjett og valg, blir det besøk fra fylkeslagets sekretær Kristin Myrvang Gjørv, samt fra den ene av Miljøpartiets heldagspolitikere i Akershus, Kristin Antun, som blant annet vil snakke om hvordan samarbeidet mellom kommunenivå og fylkesnivå kan utvikles. I etterkant av årsmøtet vil det bli fokus på miljøutfordringene rundt Feiring bruk i Lørenskog.

Sted: Skårer gård/Lørenskog bygdemuseum, 1.etasje
Tidspunkt: Lørdag 28.januar 2017 kl.12-14