2019-budsjettet: Mange grønne seiere!

Fotocredit: Arkivbilde, MDG

Onsdag 12.desember 2018 var kommunestyret i Lørenskog samlet for å ha sitt årlige maraton-møte der neste års budsjett skal vedtas. Selve vedtaket er vanligvis kjapt unnagjort, men foranlediges av en flere timer lang budsjettdebatt og drakamp om budsjettposter og verbalforslag. Miljøpartiet De Grønne kom godt ut av det hele og fikk «satt navnet sitt på budsjettet» for 2019.

14. desember 2018

Budsjettseierene til MDG

Følgende MDG-punkter er en del av det vedtatte budsjettet for Lørenskog i 2019 og økonomiplanen for de neste fire årene:

·        Sommerskole (reversering av at rådmannen ikke kunne se å ville prioritere denne posten)
kr 1 mill hvert år i perioden 2019-2020-2021-2022

·        Skolehage (videreføring gjennom en fast stilling for drift og pedagogisk opplegg til skolene)
kr 800.000 hvert år i perioden 2019-2020-2021-2022

·        Lørenskog Musikk- og Kulturskole (ønsket et helt årsverk, men måtte gå ned til et halvt etter forhandlinger med posisjonen)
kr 300.00 i 2019 og kr 400.000 i 2020-2021-2022

·        Grønn festival i Rådhusparken (pilot)
kr 100.000 i 2019 og deretter evaluering

·        Hefte med info om grønne tiltak i Lørenskog
kr 300.000 i 2019 og 300.000 i 2020

·        Midlertidig tiltak for å skape liv langs Skårersletta
kr 300.000 i 2019 og 300.000 i 2020

·        Permanent hundejorde
kr 0 i 2019 (ikke nødvendig å flytte det midlertidige jordet riktig ennå)
og kr 200.000 i 2020 (engangsinvestering)

·        Popup-parker rundt omkring i sentrale deler av kommunen
kr 300.000 i 2019 og 300.000 i 2020

·        P-vakttjeneste
kr 0 i 2019 og 300.000 i 2020-2021-2022

·        Hundeposestativer rundt omkring
kr 50.000 i 2019 og kr 50.000 i 2020

 

I tillegg la MDG fram følgende verbalforslag:

1.Lørenskog kommune skal være en klimanøytralt drevet kommunen innen 2030.

2.Antalle utleieboliger i Lørenskog kartlegges med tanke på brannvern- og sikkerhetshensyn.

3.Det settes opp en midlertidig paviljong langs Skårersletta etter mønster fra utlandet for å gi liv til sentrumsområdet i en fase av ombygging. Dette skal være et kreativt miljø med lav terskel for nye ideer. Gründere skal tilbys en plass å sparre med andre kreative krefter og gis mulighet til kort vei fra idé til popup-konsept for å prøve ut om ideen har livets rett. Konseptet har tidligere vært utprøvd med hell både i inn- og utland og blir ansett for å være en god måte å sørge for et levende sentrum av, med og for lokalbefolkningen.

4.Det skal i størst mulig grad rekrutteres pedagoger for bemanning av Sommerskolen.

5.Det lages en egen sykkelplan for Lørenskog, der man ser sammenhengen i sykkelveinettet fra Oslo via Lørenskog til Lillestrøm, samt ser på hvordan sykling innad i kommunen kan legges til rette for.

6.Alle nye bygg i kommunen skal være nullutslippsbygg.

7.Utslippsnøytrale byggeplasser skal være standard, og krav skal legges inn i alle nye utbyggingskontrakter.

8.Til alle politikere som har kommunal ipad, skal alle sakspapirer sendes utelukkende i digital form.

9.Det innføres p-avgift på kommunal grunn utover 30 minutters parkering.