Rasmus møtte lokale beboere fra Finstad for å diskuter Feiring Bruk-utfordringer

Fotocredit: MDG 2017

Lørdags morgen den 10.juni kom Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG og førstekandidat for Akershus i høstens stortingsvalg, til Lørenskog rådhus for å lytte. Beboere og andre berørte til Feiring Bruk på Finstadjordet og Nesåsen hadde møtt fram for å fortelle den grønne stortingsrepresentanten om sin flere tiår lange kamp for et levelig boligmiljø og en hverdag fylt med støv og støy.

10. juni 2017

Det var lokallaget av Miljøpartiet De Grønne som hadde invitert Rasmus Hansson for å høre grasrotas bekymring rundt miljøutfordringene med pukkverket Feiring Bruk for boligområdene langs ruta som tungtransporten til og fra verket  tar 24/7 hele året. I flere tiår har beboerne forsøkt å få kommune og fylke i tale for å få en bedring av boforholdene. Da Miljøpartiet De Grønne ble innvalgt i kommunestyret i lokalvalget 2015, hadde partiet mulighet til å bringe denne viktige saken opp og fram i lyset, og ta fatt på en ny gjennomgang av en lang og tung saksprosess som har stanget i byråkrati og manglende engasjement på mange nivåer i samfunnet.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson lyttet interessert til hva beboerne og representanter for de lokale berørte velforeningene hadde å fortelle, både om dagens situasjon og kampen de har ført opp gjennom årene, og han så at han kunne spille på lag med MDG lokalt og de lokale aktivistene i lokalmiljøet for å få til et løft av saken.

Tidligere i år fikk Miljøpartiet De Grønne gehør i de politisk fora i kommunen for å hente ut data fra Feiring Bruks register for inn- og utkvittering av tungtrafikk-kjøretøy, slik at man får et mest mulig korrekt faktagrunnlag for handling til beste for beboerne langs transportruta. Ut fra et folkehelsesynspunkt er det ikke heldig at kommunen nå øker antallet boliger som vil rammes av tungtrafikken, samtidig som mange boliger allerede er i støy/støv-sonen, uten at man har en plan for hvordan man skal håndtere utfordringene. Feiring Bruk har driftskonsesjon fram til 2060, og det er ingen tvil om at det er på høy tid å ta affære for å bedre boforholdene både for nåværende og kommende beboere i denne delen av kommunen.