Grønt krav om klimaregnskap for Skårersletta

Fotocredit: Skjermdump fra Lørenskog kommunes streaming av kommunestyremøtet 21.juni 2017

Miljøpartiet De Grønne fikk med seg kommunestyret på å kreve at det settes opp et klimaregnskap i forkant av den omfattende anleggsvirksomheten som vil gjøre Skårersletta ny og triveligere. Rehabiliteringa av Skårersletta er beregnet til å ta 2 eller 4 år avhengig av om man legger opp til å ta for seg hele sletta under ett, eller om man velger å dele prosessen i to deler.

22. juni 2017

I Skårersletta-saken mente Miljøpartiet De Grønne at et viktig element var uteglemt, nemlig å se på de klimamessige sidene av hele Operasjon Skårersletta.  Gruppeleder Lisa Kara Fröyland argumenterte godt for og fikk gjennomslag for et krav om å legge til grunn et klimaregnskap for arbeidet med å fornye og forskjønne Skårersletta helt fra bussterminalen og fram til Triaden i andre enden. For Miljøpartiet De Grønne var det også viktig å peke på at kollektivreisende som i en lengre periode taper busstilbudet sitt, og her er det snakk om 2 eller 4 år avhengig av konseptvalg, har en tendens til å fortsette å bruke egen bil når kollektivtilbudet igjen normaliseres.

– Økt personbiltrafikk i Lørenskog er ikke ønskelig, verken på kort eller lang sikt, understreket Fröyland fra talerstolen.
Det er heller ikke praktisk mulig, med tanke på den situasjonen vi har i dag med flaskehalser ut mot motorveien.

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne gikk helt konkret ut på å legge til rette for at kollektivtrafikken via sentralområdet også i anleggsperioden på Skårersletta på best mulig vis vil kunne ta unna transportbehovet gjennom og innenfor kommunen. Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak forslaget.