Grønne sofasamtaler på Losbydagen 27.august!

Fotocredit: MDG2017

Grønne sofasamtaler på Losbydagen var en stor suksess! Stortingsrepresentant Rasmus Hansson, MDG-byråd for byutvikling i Oslo Hanna Marcussen og generalsekretær i Norsk foreningen mot støy Ulf Winther kom og inntok det grønne partiteltet til Miljøpartiet De Grønne utenfor Losby besøksgård som en del av programmet for Losbydagen 27.august 2017.

27. august 2017

Miljøpartiet De Grønne satte opp sitt grønne partitelt rett innenfor bommen ved Losby besøksgård allerede kl.9.30 søndags morgen. Herfra ble det tilbud politisk informasjon i form av skriftlig materiale, men også samtaler og svar på spørsmål.
Vi var så heldige å ha storfint besøk av både Rasmus Hansson, 1.kandidat i Akershus og sittende stortingsrepresentant, av MDGs byråd for byutvikling i Oslo Hanna Marcussen og generalsekretær Ulf Winther i Norsk foreningmot støy. Sammen med MDGs lokale varaordfører og tidligere sogneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff deltok de alle i MDGs grønne sofasamtaler i løpet av Losbydagen.

Fra kl.11.30 til 12.00 snakket presten og stortingsrepresentanten om biologisk mangfold og det å ta vare på skaperverket – ut fra to forskjellige innfallsvinkler til å ta vare på det biologiske mangfoldet generelt, og i anledning av at vi var i Marka: Ulven.

Fra kl.12.00 til 12.30 var stortingsrepresentanten, byutviklingsbyråden og støyforkjemperen i sofasamtale, innledet av MDGs lokale gruppeleder for den grønne gruppa i kommunestyret Lisa Kara Fröyland, der temaet var støy og støv og utfordringer Lørenskog har innenfor transportsektoren som en kommune i sterk vekst.

Begge disse sofasamtalene vil bli tilgjengelig i redigert versjon fra denne sida om kort tid.

 

BAKGRUNNSINFO:
Losbydagen har en lang tradisjon i Lørenskog. Hvert år i 25 år har den siste søndagen i august vært forbeholdt Marka og Losby og Mønevann for mange. Lørenskog kommune inviterer befolkningen ut i det grønne, og samtidig viser noen av kommunens mange foreninger og organisasjoner for barn seg fram med underholdning i form av sang, musikk, dans og sportslige framvisninger. Også politiske partier er invitert, og i valgår er det ekstra mye aktivitet på den politiske fronten. Miljøpartiet De Grønne har deltatt i flere år – så også i år.