-Hanaborgåsen er perfekt slik den er!

Fotocredit: Google earth april 2019

-Hanaborgåsen er perfekt slik den er, sier gruppeleder Lisa Kara Fröyland for Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog kommunestyre. -Det er ikke nødvendig å asfaltere i Marka for at folk skal kunne nyte skog og mark i sitt nærmiljø.

13. april 2019

(Etter kommunestyremøtet 3.april 2019)

Gruppeleder Lisa Kara Fröyland (MDG) i kommunestyret.

Lørenskog kommune er i en rivende utvikling — og har vært det ei stund. Zoomer man seg inn på Lørenskog i Google Earth, vil man se at kartet overhodet ikke stemmer med terrenget flere plasser. Utbygginga går fort.
«FOR fort», sier MDG.

Da vi kom inn i kommunestyret i 2015 var imidlertid mange føringer lagt gjennom overordna planer, og flere store utbyggingsprosjekter var allerede vedtatt.
MDG har satt ned foten der Markagrensa har vært trua, og vi har heva stemmen når prima matjord ofres for utbyggingsiveren. Nå i siste kommunestyremøte 3.april var det et forslag om rulleskiløype i Hanaborgåsen som var oppe, og asfaltering og omfattende inngrep for å få til brede traseer gjennom skogen og marka der oppe, motsatte vi oss.

Når det gjelder fremkommelighet vs naturvern, er det viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig. MDG er pragmatisk på menneskets vegne, men kompromissløs på naturens vegne. Derfor ønsker vi at Lørenskog kommune sammen med Oslo og Skedsmo/Lillestrøm skal se på hvordan man kan få til et sammenhengende turveinett også gjennom Lørenskog. Det er ikke dermed sagt at denne turveien skal gå gjennom skog, og i hvert fall ikke på bekostning av det sårbare skogsområdet som Hanaborgåsen er. Turvei gjennom Lørenskog kan fort bli skilting via eksisterende veier ved foten av Hanaborgåsen og utbedring av groper og dumper. Da får vi til det MDG understreker viktigheten av, nemlig at gode løsninger for innbyggerne ikke trenger å skje på bekostning av miljø og natur, men snarere i pakt med miljø og natur.