Fotocredit: MDG 2017

MDG ledet siste kommunestyremøte før sommeren

På årets lengste kveld var kommunestyremedlemmene i Lørenskog samlet i kommunestyresalen i hele 6 timer for å gjøre unna siste rest av politiske arbeidsoppgaver før man kunne ta en velfortjent sommerferie. I ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) sitt fravær siste halvdel av kommunestyremøtet, fikk Miljøpartiet De Grønnes varaordfører lov til å innta ordførerstolen, gripe ordførerklubba og lede resten av møtet inn i sommerkvelden.

22. juni 2017

Etter reaksjonene å dømme fra salen, gikk det hele veldig bra, og hovedpersonen selv fikk et godt innblikk i hvor skjerpet man må være for å holde styr på formannskapets innstillinger, rådmannens innstillinger, endringsforslag, tilleggsforslag, oversendelsesforslag og protokolltilførsler!

Det var en lang saksliste kommunestyret hadde å forholde seg til, med flere tunge saker.
Blant annet ble Perspektivmeldinga lagt fram, og partiene fikk 5 minutter hver til å knytte sine eksklusive kommentarer til dette viktige dokumentet.
Les det HER.

Mens de andre partiene valgte å fokusere på at rådmannen har anbefalt politikerne å vurdere å innføre eiendomsskatt i Lørenskog, noe bare SV er for, valgte Miljøpartiet De Grønne å trekke de store linjene og snakke om hvilke perspektiver vi vektlegger når kommunen skal formes for framtida. Ikke minst vil støyproblematikk og trafikkavvikling være utfordringer å ta tak i for at det skal være godt å bo i Lørenskog.