MDG vil ha det praktiske arbeidslivsfaget inn i ungdomsskolen

Fotocredit: MDG2017

 

 

Miljøpartiet De Grønne har varslet at partiet i neste kommunestyremøte (31.mai) vil komme med et spørsmål til ordfører rundt det faktum at det praktiske arbeidslivsfaget ikke er innført i ungdomsskolene i kommunen, som et alternativ til teorifagene fremmedspråk og språklig fordypning.

 

 

10. mai 2017

Lisa Kara Fröyland er gruppeleder for den grønne gruppa i Lørenskog kommunestyre.


 

Når man begynner i 8.klasse, får man muligheten til å lære seg et nytt språk. Ungdomsskoleelevene i Lørenskog har stort sett valget mellom fransk, spansk og tysk. Mange har gledet seg i løpet av barneskolen til å komme i gang med fremmedspråket, og de tar fatt på oppgaven med stor motivasjon og iver. Etter tre år har de opparbeidet seg kompetanse innenfor både kommunikasjon og kultur fra språkområdet de har valgt. Grunnen er lagt for videre studier av språket gjennom videregående, og senere også kanskje på universitetsnivå.

Imidlertid er det mange elever, som etter hvert som ungdomsskolen nærmer seg, gruer seg mer og mer for å begynne med enda et teoritungt fag. De sliter kanskje med norsk og med engelsk – og motivasjonen til å lære seg enda et språk oppå der igjen, den er lik null. Skal disse elevene gjennomgå tre år med fremmedspråk der de flere timer i uka får bekreftet at de ikke duger, at de ikke mestrer?

I stedet for fransk, spansk og tysk, kan elevene i ungdomsskolene i Lørenskog velge fagene engelsk fordypning, norsk fordypning og noen steder matte fordypning. Men, alle tre er teoretiske fag. Flere av disse ungdommene trenger utløp for sine praktiske evner. De kommer aldri til å bli akademikere. Disse ungdommene skal med sine talenter og sin motivasjon for det praktiske fylle samfunnet med alle de yrkesgruppene som baserer seg på yrkesfaglige studieretninger i videregående.

Miljøpartiet De Grønne har med interesse fulgt med på prøveordningen med ARBEIDSLIVSFAG som alternativ til fremmedspråkopplæringen. Arbeidslivsfaget skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå. Faget ble introdusert ved noen ungdomsskoler her i landet allerede i 2009. Prøveordningen ble utvidet til stadig flere skoler, og evalueringen i 2013 var så positiv, at Udir besluttet at arbeidslivsfag skulle bli et permanent fag i fag- og timefordelingen på ungdomstrinnet fra skoleåret 2015/2016. Alle skoler ville fra skolestart i 2015 kunne velge å tilby arbeidslivsfag som et alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning.

Nå skriver vi 2017. Miljøpartiet De Grønne vil gjerne vite:

Kan ordføreren forsikre at det foreligger en plan om å tilby arbeidslivsfag som et alternativ for ungdomsskoleelevene også i Lørenskog?
Ønsker Lørenskog som skoleeier å løfte fram denne viktige anerkjennelsen av praktisk-orienterte fag og studieretninger?

 

Lisa Kara Fröyland,
gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

 

 

BAKGRUNNSINFO:

Arbeidslivsfag – veiledning til læreplanen

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/arbeidslivsfag—veiledning-til-lareplan/3-praktiske-eksempler/#2-ideer-og-eksempler-pa-opplaring-i-faget

 

Arbeidslivsfag bør bli et alternativ også for ungdomsskoleelevene i Lørenskog.