-Ingen «ferie-dispensasjon» for å bygge betongverk i Losby

Fotocredit: Faksimile fra nett-RB 03.08.2019

-MDG kan ikke akseptere at det skal snikes inn et ja til betongverk inne på Feiring-området nå i sommerferien mens folk er på ferie og politikerne er feriemodus, sier talsperson og gruppeleder i for MDG i kommunestyret, Lisa Kara Fröyland. -Før vi i det hele tatt kan ta stilling til dette, må vi ha på bordet en plan for området og hvordan vi skal redusere støy og støv for beboerne!

4. august 2019

Romerikes blad hadde 3.august 2019 en sak på nett om at politikerne er innkalt til ekstraordinært møte i sommerferien for å gi Feiring bruk dispensasjon til å bygge betongverk.

Artikkelen i Romerikes blad på nett 3.august 2019 leser du HER.

Før sommeren fikk MDG tilslutning i kommunestyret til at det skal lages en plan for å redusere støy og støv fra tungtrafikken inn og ut fra Feiring bruk-anlegget, slik at den stadig økende befolkningen langs traseen kan få nattero og akseptable boforhold. I flere tiår har befolkningen langs transporttraseen måtte akseptere et stadig økende antall lass inn og (returmateriale) inn til alle døgnets tider og 365 dager i året. 

Helt siden MDG kom inn i kommunestyret i 2015, har partiet engasjert seg i beboernes situasjon. Blant annet foreslo partiet at Feiring-anlegget skulle pålegges en digital registrering av døgntrafikk i en normalperiode, for å supplere Statens vegvesens telling på to fellesferiedager fra tidligere som eneste faktagrunnlag. Feiring bruks egne tall viste da at tungtrafikken gjennom boligområdet har 100.000 passeringer per år.

Trond Schult Ulriksen har bodd i det berørte området på Finstadjordet i over tjue år, og han har vært engasjert i problematikken i alle disse årene. Nå stiller han på liste for MDG til lokalvalget 9.september. En av hovedsakene til MDG er å sette fokus på innbyggernes rett til et boligområde uten dundrende tungtrafikk til alle døgnets tider, helligdag som hverdag, natt som dag.

Hvor lenge skal beboerne måtte fortsette å sitte med øreklokker og spise middag på verandaen sin?

Mandag 5.august skal politikerne i to kommunale utvalg samles for å behandle saken om hvorvidt det skal gis dispensasjon for å bygge betongverk på Feiring-anlegget. Dette er en ekstraordinær møtekalling i politikernes ferie. Vanlige utvalgsmøter er ikke før i slutten av august, og siste kommunestyremøte for sittende kommunestyre (valgt for perioden 2015-2019) er faktisk 2 dager etter at nytt valg har gitt et nytt politisk kart i kommunen. MDG peker på det udemokratiske i at det avtroppende kommunestyret skal forte seg å avgjøre noe som vil få konsekvenser for det påtroppende kommunestyret – og binde det på hender og føtter i saken før det foreligger en helhetlig tiltaksplan for området.
-Dette er å kaste blår i øynene på beboerne på Finstadjordet, Løken, Løkenhagen og langs Skårersletta, avslutter MDGs gruppeleder i avtroppende kommunestyre, Lisa Kara Fröyland.