Gratulerer med klimaplanen, Lørenskog!

Fotocredit: MDG 2017

Kommunestyret vedtok 15.mars 2017 den nye Temaplan for klima og energi 2017-2026. Miljøpartiet De Grønne holdt en innledning om sitt hjertebarn og benyttet anledningen til blant annet å takke alle dem som har vært involvert i prosessen.

17. mars 2017

Norge skal kutte minst 40% av klimagassutslippene innen 2030.
Ifølge TNS Gallup sitt Klimabarometer for 2016 var 2 av 3 nordmenn opptatt av hva de selv kan gjøre for å redusere egen belastning på klimaet.
Bare 16% oppgir at de ikke har gjort noen verdens ting for å redusere sin individuele klimapåvirkning.

Det er grunn til å tro at tallene er ganske like for Lørenskogs befolkning. Det er vilje til innsats. Og som vi vet: Der det er vilje, er det håp.

Men mange er usikre på HVA de bør gjøre.  Hva har størst effekt?

Gruppeleder Lisa Kara Fröyland (MDG) i kommunestyret 15.mars 2017, der hun presenterte og applauderte den nye Temaplan for klima og energi 2017-2026.

Som den foreliggende Klima- og energiplanen rettmessig fokuserer på, så er det EN sektor i samfunnet som har et veldig stort potensiale for forbedring av sitt klimaavtrykk.
I Lørenskog kommer 80% av klimagassutslippene fra transportsektoren. Det er her vi politikere må definere rammeverket for innbyggerne i kommunen, slik at de kan gjøre den innsatsen de ønsker å gjøre. Vi kan tilrettelegge og gjøre det enklere å velge riktig i hverdagen.

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at utbygging i kommunen skal skje på en måte som tar vare på skog og grøntdrag også i bebygde strøk, at matjord bevares for ettertida, og at Lørenskog framstår som en ledende kommune i arbeidet med å vise klimaansvar.
Derfor er det riktig å gjøre det enkelt å ferdes kollektivt eller per sykkel rundt i kommunen.
Derfor er det riktig å understøtte elsykkel som transportmiddel.
Derfor er det viktig at vi som leder denne kommunen, både politikerne og administrasjonen, har tatt valg og vil fortsette å ta valg som setter hensynet til klima foran kortsiktige behov.

Gjennom den nye Klima- og energiplanen legger vi til rette for HVERDAGSTILTAKENE i befolkningen, og samtidig legger vi rammene for hvordan kommunen skal drives på en mest mulig klimafordelaktig måte.

Til slutt vil jeg si:
Takk til den tverrpolitiske gruppa som under ledelse av Snorre Sletvold fra Miljøpartiet De Grønne har fått til et godt og framtidsretta grunnlag for å være en framoverlent kommune når det kommer til gode og effektive tiltak for å redusere klimagassutslipp og redusere energibruk. Takk til alle klimapositive deltakere fra alle partier som har jobbet fram planen, og takk til administrasjonen som nok fikk mer å gjøre, men som forhåpentligvis også fikk næring til sitt engasjement for planen ved å se hvilket engasjement det var hos den tverrpolitiske gruppa under møtene som ble avholdt i fjor høst.

Tusen takk, og gratulerer til oss alle!