MDG har fått offisielt slagord til høstens valg!

Til høsten er det stortingsvalg, og Miljøpartiet De Grønne har nå vedtatt et nytt nasjonalt slagord:

Ta vare på fremtiden.
Det nye slagordet oppsummerer godt hva partiet står for, samtidig som det oppfordrer politikere og velgere til felles dugnad for vår felles fremtid.

Samtidig er det viktig å huske på at all politikk starter lokalt. Grønne kommunepolitikere tenker globalt og handler lokalt. Den jobben som gjøres av den grønne gruppa i kommunestyret og de kommunale utvalgene i Lørenskog, er avgjørende for å lede innbyggerne og kommunen inn i fremtiden på en bærekraftig plattform som sikrer et godt Lørenskog å bo i også for de neste generasjoner.