Utbyggere må akseptere underjordisk parkering

Fotocredit: Pixabay CC

Miljøpartiet De Grønne kom i kommunestyret 22.juni med en formaning og en presisering av det overordnede planverket når det gjelder behandling av alle dispensasjonssøknadene som har kommet de siste månedene og som omhandler utbyggeres ønske om å slippe å bygge parkering under jorda.

23. juni 2016

Miljøpartiet De Grønne har merket en klar tendens i utbyggingssaker her i kommunen. Det strømmer på med dispensasjonssøknader til utvalg og kommunestyre. Disse kommer fra utbyggere som i sin tid har fått vedtatt sine utbyggingsplaner i tråd med kommunens ambisjoner om å trekker bilparkeringsarealer under bakken. Når det kommer litt ut i byggeprosessen, kommer søknaden om dispensasjon fra å plassere bilene under jorda. Det kan virke som om det ligger en spekulasjon i dette.

 

Miljøpartiet De Grønne finner det viktig og riktig at man kjører en klar linje overfor utbyggere om at det ikke er å forvente å få slike dispensasjoner igjennom i kommunens organer. Kommunens målsetting er å gjøre kommunens areal tilgjengelig for befolkningen gjennom grøntarealer for rekreasjon og lek. Når de overordnede reguleringsbestemmelsene så klart uttrykker at «parkering innpasses i underjordisk anlegg eller i parkeringshus», så er det dette utbyggere må forholde seg til. Vi vil derfor oppfordre til å stemme gjennomført med henblikk på overordnede planer i kommende utbyggingssaker, samt at det signaliseres overfor utbyggere at dersom man har oppfattet at noen annen praksis er greit, så er det en misforståelse. Lørenskog har mange prosjekter gående og mange på trappene, så dette er noe vi vil få i fanget igjen og igjen om vi ikke strammer inn.