Grønn Tankesmie – starten på en ny årlig tradisjon!

Fotocredit: MDG2016

Grønn Tankesmie-arrangementet i Lørenskog rådhus kan notere seg for 3 dager med seminarinnlegg og diskusjon omkring grønn politikk. Miljøpartiet De Grønne vil sende en hjertelig takk til alle som gjorde Grønn Tankesmie 2016 til det arrangementet det ble! Ikke minst en hjertelig takk til alle de flotte innlederne som satte fokuset på viktige politiske temaer. Dette smaker av gjentakelse, så velkommen tilbake i oktober 2017 til en ny GrønnTankesmie!

23. oktober 2016

Fylkestingsrepresentant Kristin Antun (MDG Akershus) innledet om REGIONALT SAMARBEID på dag 3 av Grønn Tankesmie.
Fylkestingsrepresentant Kristin Antun (MDG Akershus) innledet om REGIONALT SAMARBEID på dag 3 av Grønn Tankesmie.

Fredagsprogrammet ble viet til den siden av politikken som ikke går på innhold, men på budskapsfremførelse: Markedsføring og pressekontakt. På grunn av et forfall på innledersida, ble det en endring i programmet, men vi fikk inn en superreserve i form av kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Robin Haug, som tidligere har jobbet for Geelmuyden.Kiese og nå jobber innenfor samme fagfelt for Norsk Forskningsråd. Han hadde mange gode tips og råd til bevisstgjøring av politikere på hvordan de skal nå fram med sine budskap i avisspalter og på nettaviser.

Lørdagen var den store, lange seminardagen med en rekke innledere på løpende bånd. Først ut var Lørenskogs varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff som innledet med å formulere noen ord om hva DET GRØNNE SKIFTET egentlig vil innebære. Deretter var det klart for de mer temabaserte faginnleggene, og Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder i Lørenskog kommunestyre, Lisa Kara Fröyland, innledet om GRØNN SKOLE med sin bakgrunn som ungdomsskolelærer og masterstudent i utdanningsvitenskap. Etterpå var det GRØNNE BYGG som var temaet, og eier av Ecoteria og bærekraftcoach Vikki Johansen serverte noen slående argumenter for hvorfor miljøbygg bør være målet når politikerne skal bygge for framtida.

Her er innlederne på dag to av Grønn Tankesmie i Lørenskog rådhus.
Her er innlederne på dag to av Grønn Tankesmie i Lørenskog rådhus.

Tredje tema ut på lørdagen var GRØNN ØKONOMI. Arrangementskomiteen hadde hentet inn siviløkonom Jens Måge, som til daglig er med i kommunestyregruppa til Asker Venstre, og som jobber som fagrådgiver i organisasjonen Avfall Norge. Til å avslutte lørdagens sesjon presenterte seminarplakaten Elisabeth Riise Jensen som jobber i Klima- og miljøavdelinga i Framtiden i våre hender (FIVH). Hennes tema var MAT & HELSE, og hun fokuserte på hvilket potensial som ligger i å spare penger og ressurser hvis vi bare slutter å kaste så mye mat.

Søndagen ble innledet med fylkestingsrepresentant (MDG) Kristin Antun sitt fokus på REGIONALT SAMARBEID, med vekt på transportutfordringer i regionen. Deretter gled man over i temaet GRØNN SAMFERDSEL, som ble presentert av Snorre Sletvold, som er en internasjonal fagkapasitet på ladningsbaserte transportløsninger. Han fokuserte på utfordringer og muligheter innenfor samferdselssektoren. Avslutningsvis redegjorde han litt for hva det tverrpolitiske arbeidsutvalget i Lørenskog kommune har kommet fram til i sine møter til nå. Sletvold leder dette utvalget som er nedsatt for å spille inn konkrete forslag til tiltak til Klima- og energiplanen som dernest skal legges fram for kommunestyret.

Hjerneføde + mageføde = vellykka fagseminar!
Hjerneføde + mageføde = vellykka fagseminar!