Grønt spørsmål til ordføreren om flathogst i hekketida

Fotocredit: EMH2016/MDG

Miljøpartiet De Grønne har engasjert seg i flathogsten av det 17 mål store området i enden av Skårersletta i forbindelse med hekketida til fugl. I kommunestyremøtet onsdag 25.mai har partiet derfor varslet følgende spørsmål til ordføreren:

22. mai 2016

Ordfører,
Nedhuggingen av 17 mål med skog mellom Gamleveien og Tunveien i forbindelse med utbyggingen av området Skår Syd/Løkenhagen har vakt betydelig forferdelse blant naboer og i befolkningen for øvrig. Innbyggerne i Lørenskog er klare over at det bygges mye i området og er for såvidt innforstått med det, men både omfanget av tiltaket og det faktum at hogsten skjedde midt i hekketiden for fugler oppfattes som brutalt, meningsløst og unødvendig. At fugler hekker om våren burde være allmennkunnskap som en må forutsette at også byggebransjen er klar over. Miljøpartiet De Grønne Lørenskog er enige med lokalbefolkningen og deler deres engasjement. Vi etterlyser handling fra kommunens side og spør derfor ordføreren:

1. Hvilke muligheter for oppsyn har kommunen med utbyggere når byggeprosjektet først er satt i gang?

2. Kan kommunen sette krav til utbyggere slik at vi kan unngå lignende fadeser i framtiden?

3. Hvilke tanker har ordføreren om bevaring av skoger og små grønne områder i Lørenskogs boområder og vil ordføreren støtte et generelt hogstforbud i hekketiden for fugler?

Faksimile fra Romerikes Blad 21.mai 2016
Faksimile fra Romerikes Blad 21.mai 2016