Miljøpartiet fikk støtte til matsentral i Lørenskog

Fotocredit: Pixabays CC 2016

Nestleder i Klima-, økologi- og samferdsel-utvalget (Klimautvalget), André Helgestad, fikk i mars-møtet enstemmig igjennom at Lørenskog skal utrede å opprette en matsentral for å bøte på at det kastes så mye mat som ellers kunne ha kommet befolkningen til gode.

 

 

 

30. mars 2016

Hver nordmann kaster 46 kg mat i året. Det vi kaster aller mest av, er brød (190.000 stk. daglig), frukt og grønnsaker (11,3 kg årlig per nordmann). FN forteller oss at om verden hadde kuttet matkastingen med 25%, kunne alle som sultet, fått noe å spise (FIVH, 2016).

Etter «tenk globalt, handle lokalt»-prinsippet ønsker Miljøpartiet De Grønne å få i gang en bevisstgjøring rundt matkasting også i Lørenskog. BEST FØR betyr ikke «ubrukelig etter», og mye mat som kastes av butikker, vil kunne være kjærkommen for dem som ellers ikke ville hatt mat på bordet.

Her er Miljøpartiet De Grønnes forslag som fikk full tilslutning:

«Ønsker utredning for matkastesentral (inkl. nytte-kostnad) – hvor spiselig og brukbar mat som butikkene ellers kaster skal kunne hentes av befolkningen».

 

 

HER er møteprotokollen fra Klimautvalgets møte i mars 2016.

 

 

Kilde:
FIVH/Framtiden i våre hender, oppdatert 14.09.2015:
http://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/ikke-kast-maten.html