Stort engasjement mot Losby bruks ønske om nytt veianlegg i Østmarka

Fotocredit: MDG sentralt 2024

Per 2024 er folkeengasjementet til å ta og føle på i Lørenskog og omkringliggende kommuner. Det er sterk motstand mot å la Lørenskogs største private skogeier, Losby bruk, få bygge det veianlegget de ønsker seg i Østmarka.

MDG har engasjert seg tungt i denne saken siden det for et par år siden kom fram at en slik søknad ville komme til kommuneadministrasjonen. Østmarkas venner og Naturvernforbundet har jobbet hardt i kulissene med befaringer og innsamling av fakta i saken.

5. februar 2024

I opptakten til at saken er ventet å komme opp til politisk behandling i Lørenskog i februar/mars 2024, er det tusenvis av innbyggere som har skrevet under opprop mot dette inngrepet i Østmarka.


NÅ STÅR KAMPEN HER

av Marte Aarvik, Lisa Kara Fröyland og Marianne Lynum,
På vegne av styret i Lørenskog MDG

(På trykk i Romerikes blad 9.februar 2024)

NRK-suksessen «Oppsynsmannen», med Bård Tufte Johansen, viser med all tydelighet hvordan norsk natur bygges ned i raskt tempo, fordi kommunestyrer rundt i hele landet ikke er flinke nok til å sette foten ned og si nei.

Når Kommunestyrer sier ja til å ødelegge natur for å bygge mer vei, bolig, industri, fører det til at Norge som helhet mister natur i størrelsen en fotballbane, hver time, hver dag.

Skogsbilvei

Nå står denne kampen i Lørenskog. Losby bruk ønsker å bygge en 4 km skogsbilvei, innover i noen av de flotteste skogene vi har. Veien blir mellom 4 og 6,5 meter bred. For hver 225 meter, skal veien utvides enda mer for å gi plass til pukkverk, snuplass, velteplass eller parkeringsplass. Dette vil rasere dyrbar myr og skog. Myr og skog som vi er sårt avhengig av, for å kjempe mot klimaendringer og for å ta vare på verdier i økosystemet vårt.

Tørre å si nei

Denne saken er et prakteksempel på hovedpoenget til Bård Tufte Johansen: Flere i kommunestyrer rundt om i hele landet må tørre å si nei!

MDG sier et tydelig NEI til skogsbilvei, og et høyt og rungende JA til å ta vare på natur, klima og miljø.

 


 

MER OM DETTE:

Hva vil MDG gjøre for å hindre NEDBYGGING av NATUR?
https://www.mdg.no/naturvern

 

Forslag fra MDG kan stoppe ødeleggelsen av skog, fjell og annen natur i Norge:
https://www.mdg.no/redd-naturen

 

Januar 2024 kom NRK med en avsløring av at 44.000 inngrep i norsk natur hadde skjedd på bare 5 år, med politikernes velsignelse:

«I naturen kan én liten kvadratmeter være hjem til titusenvis av dyr og planter, fra svarttrosten i trekrona til krypene nedi jorda. Til sammen ofrer vi minst 79 sånne kvadratmetere i minuttet, viser kartleggingen.

Disse inngrepene er ikke del av noen overordnet plan. Det finnes ikke noe naturbudsjett i Norge, ikke noe skikkelig regnskap. Hver kommune sier ja eller nei.

Og da vi begynte å se nærmere på de ulike feltene, la vi raskt merke til noe overraskende:
Selv noen av de aller største naturinngrepene i landet hadde gått helt under radaren.»

Her er saken:
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/nrk-avslorer_-44.000-inngrep-i-norsk-natur-pa-fem-ar-1.16573560