Fotocredit: MDG

Årsmøtet 2024 har talt!

Lørdag 3.februar 2024 avholdt Lørenskog MDG sitt årsmøte.

Det ble innledet med Tom Clark (Naturvernforbundet i Lørenskog) og Nicolai Normann (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus) som innledet om veianlegget som Losby bruk har søkt om å få lage i Østmarka. Dette er en sak som MDG har fulgt siden 2022, og nå er den ytterligere aktualisert ved at den er ventet å komme til politisk behandling med det første.
I tillegg hadde tidligere fastmøtende stortingsrepresentant for MDG, og tidligere fylkesråd for MDG, Kristoffer Robin Haug, et innlegg om hvilke saker man jobber med regionalt og på fylkesnivå nå om dagen.

5. februar 2024

Årsmelding fra lokallagsstyret ble tatt til orientering. Regnskap for 2023 ble framlagt og godkjent.
Det ble fastslått et budsjett for 2024, samt en handlingsplan for året.
Følgende personer ble valgt til å utgjøre Lørenskog MDG sitt styre for perioden februar 2024 til februar 2025:

Lisa Kara Fröyland (talsperson og kasserer)
Ernst-Modest Herdieckerhoff  (talsperson)
Marte Aarvik (styremedlem)
Marianne Lynum (styremedlem)

Bashir Jama Omar (1.vara)
Adrees Ahmad (2.vara)