«Hagene blir slaktet»

Fotocredit: MDG (illustrasjonsfoto/manipulert)

«Hagene blir slaktet» sa Erling Dokk Holm da han nylig gjestet Lørenskog rådhus for å bistå Kommuneplanutvalget (=gruppelederne i alle partiene) i å diskutere arkitektur og kommuneutvikling og siktet til de mange eplehageutbyggingene, der 1 gammel enebolig blir til 2 eller 4 nye kjedede boliger.
Dokk Holm har doktorgrad i arkitektur, har representert MDG i Byutviklingsutvalget i Oslo, og har markert seg med sterke meninger både OM og i det offentlige rom.

31. mars 2022

Erling Dokk Holm var med på partienes felles bussrundtur i Lørenskog, der administrasjonen hadde plukket ut spesielt tre områder man ønsket å se spesielt på, på grunn av ulike særegenheter ved disse. Administrasjonens ansatte innenfor planutvikling var også med som reiseledere.
De tre områdene bussen stoppet ved:
  • Skårer Syd
    Bussen stoppet utenfor Skårer kirke, og forsamlinga gikk gjennom Skårer gård, fikk se begynnende vårlig aktivitet med skolehagene som MDG kjempet fram i 2017, og fortsatte ned til de ulike gårsrommene mellom høybyggene i enden av Skårersletta.
  • Skårerødegården/Lørenskog stasjonsby
    Dette er området Erling Dokk Holm bruker å ta med arkitekturstudentene sine til for å vise hvordan man kan bygge variert, vakkert og hensiktsmessig. Her er det inntrukne balkonger, det er lave bygg som ikke dominerer området, det er mye «luft» og store grøntarealer, gode sitteområder med lekemuligheter, og nærhet til viktige funksjoner som barnhage, skole og kollektivtrafikk.
  • Fjellhamar (ny og gammel skoletomt)
    Ikke alle i bussen var kjent med at «gamleskolen» som har vært mye omtalt som ønsket bevaret av lokalbefolkningen og mange partier, ikke er det samme som vaktmesterboligen på hjørnet. Det viste med all tydelighet hvor viktig slike befaringer er – og at de må være organiserte av administrasjonen (ikke partiene sjøl) og obligatoriske (så alle sitter med lik informasjon og samme beslutningsgrunnlag for å unngå misforståelser).

Erling Dokk Holm minnet gruppelederne om at «alt over 8 etasjer er høyt i Norge», og at vi må tenke oss nøye om hvis vi går for høyhusbebyggelse, all den tid det følger mye med det. Og som politikere må vi også være rede til å «stå i det» dersom vi velger å bygge høyt. For MDG sin del er det et ønske om å holde byggehøyden nede og samtidig være rause på grøntarealer. Og ikke minst må vi se Lørenskog helhetlig, og ikke stykkevis og delt som man har hatt en tendens til gjennom styringa vi har sett de siste 20 åra.

Arkitektureksperten kommenterte også kommunens mange rundkjøringer, og han påpekte at det er håpløst plasskrevende med rundkjøringer på bekostning av kryss, og at det heller «ikke er et urbant grep», når Lørenskog ser ut til å ønske å framstå mer urban og mindre som en bygd.

Arealplanen styrer hvordan Lørenskog skal utbygges, endres, bevares eller røktes i åra framover. Forrige revidering er fra våren 2015, og MDG ble innvalgt i kommunestyret for første gang høsten 2015. Dette er altså første gang MDG får satt sitt preg på en Kommuneplan i Lørenskog. Dette er en viktig prosess, for Kommuneplanen er «alle planers mor» i alle kommuner, og det er her man har anledning til virkelig å peile en ny kurs for kommunen. At MDG ønsker en grønnere og mer helhetlig sammenhengende kommune, er ingen hemmelighet.

Har du lyst til å involvere deg i prosessen med hvordan den nye arealdelen av Kommuneplanen skal se ut?
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no eller involver deg på facebook-sidene våre. Prosessen varer ut 2022. Ny plan er ventet til vedtak i kommunestyret i februar 2023.