Nyheter

Fikk kommunestyret med på en verneplan for matjorda i Lørenskog

Under framlegginga av Perspektivmeldinga for 2019-2022, la Miljøpartiet De Grønne fram et tilleggsforslag til votering under sitt innlegg.
Gruppeleder Lisa Kar...

MDG ønsker å ta vare på matressursene i Lørenskog

MDG har jobbet for å få på dagsorden en gjenbruksprofil i kommunen og en ordning med redistribusjon av mat som ellers blir kastet. I det siste kommunestyremøtet f...

Miljødagen 2018: MDG plantet enda et frukttre i Rådhusparken!

På Miljødagen 5.juni fulgte Miljøpartiet De Grønne opp tradisjonen fra tidligere år og plantet enda et frukttre i Rådhuskparken – til glede for innbyggerne...

Twitter-strøm fra MAI-kommunestyremøtet

Vi vil gjerne at flere skal følge med i lokalpolitikken!  Et større engasjement i lokalbefolkningen påvirker politikerne positivt, og dermed blir også lokaldemokr...

RUSMILJØET: – MDG glad for at Lørenskog kommune nå skal dele ut rent brukerutstyr

I kommunestyremøte onsdag 25.mai 2018 ble følgende innstilling fra formannskapet lagt fram (likelydende rådmannens innstilling):

1.Lørenskog kommune etabler...

Ryddet 16 sekker plast og søppel fra Langvannet

Lørdag 5.mai var den årlige Nordiske strandryddedag, og Miljøpartiet De Grønne inviterte til felles innsats for lokalmiljøet rundt Langvannet – bygdas vikti...

Lørdag 5.mai: Vi rydder Langvannet-bredden for plastsøppel!

I fjor på denne tida markerte Miljøpartiet De Grønne «Den nordiske strandryddedagen» ved å rydde plast fra strandkanten rundt Langvannet og lette Rådh...

KOMMUNESTYRET: Miljøpartiet talte for å utelate heliumballonger på nasjonaldagen

Til Kommunestyremøtet i april (onsda 25.april) hadde gruppeleder Lisa Kara Fröyland i Miljøpartiet De Grønne sendt inn spørsmål til ordfører angående heliumbal...

HANABORGÅSEN/RULLESKIANLEGG: -Naturen skal ikke måtte asfalteres og prepareres for å kunne nytes

Forut for MARS-kommunestyret (14.mars 2018) hadde Ap gått høyt ut på banen for å juble fram administrasjonens ulike alternativer til en mulig turvei og rulleskilø...

Lørenskog vertskap for fylkeslagets årsmøte 2018

Lørdag 3.mars hadde lokallaget på Lørenskog gleden av å være vertskap for fylkesårsmøtet til Akershus MDG – det siste årsmøtet noensinne, for nå skal j...