Fotocredit: PSS2015

Valglista til lokalvalget i Lørenskog

Nr Fornavn og etternavn (kumulerte kandidater skrives med uthevet skrift) Fødselsår Bosted
1 Ernst-Modest Herdieckerhoff 1964 Skårer
2 Lisa Kara Fröyland 1974 Thurmannskogen
3 André Helgestad 1996 Finstad
4 Snorre Sletvold 1973 Thurmannskogen
5 Rolf Hay 1968 Sørli
6 Heidi Hodgson 1963 Fjellhamar
7 Nils Gustav Roland 1965 Finstad
8 Annette Mayor 1960 Løken
9 Gry Uttakleiv 1965 Løken
10 John Tore Kirkerød 1959 Rasta
11 Inger-Benedicte Marisa Nygård 1988 Vallerud
12 Lovise Bergum-Jonassen 1978 Fjellhamar
13 Eli Sundby 1948 Kjenn
14 Jens Petter Grini Pedersen 1992 Kurland
15 Nina Rones 1973 Kjenn
16 Brit Kragebøl Rummelhoff 1962 Røykås

22. august 2015