Nå gjelder det kommunebudsjettet 2016

Fotocredit: Pixabay

Lørenskog kommune er i en økonomisk situasjon som bekymrer rådmannen, som øverste leder av den administrative delen av kommunen.
Også politikerne er bekymret, og det er en kjennsgjerning at det politiske handlingsrommet er lite når partiene skal forhandle i desember om hjertesaker, pengeflytting og prioriteringer.

 

22. november 2015

Dersom rådmannens forslag til budsjett tas til følge, vil kommunen stå med ytterligere nesten 900 millioner lagt til på gjeldsbyrden kommunen allerede tynges under. Ved neste års utløp (2016) vil Lørenskog kommune stå med 3,6 milliarder i gjeld. Det er 3 600 000 000 kroner. Bare i gjeld. Som vi må betale årlige renter på. Mulighetene for investeringer begrenses av den enorme gjelda. Derfor er det opp til politikerne å finne rom innenfor de situasjonsgitte rammene slik at pengene finner veien dit de bør og må i henhold til politiske prioriteringer.

Valget høsten 2015 ga en ny politisk konstellasjon i kommunen. Mens man fram til da hadde hatt fire år med Ap, SV og Lørenskog i våre hjerter, der Ap hadde både ordfører (Åge Tovan) og varaordfører (Ragnhild Bergheim), har valget gitt Lørenskogs innbyggere en politisk ledelse som er betydelig styrket på grønne politiske verdier. Miljøpartiet De Grønne valgte å gå inn i et samarbeid med Ap, SV og Lørenskog i våre hjerter, og inviterte Venstre med seg. Ap fikk ordføreren med erfarne Ragnhild Bergheim, og Ernst-Modest Herdieckerhoff fra Miljøpartiet De Grønne kom inn som ny varaordfører – den første helgrønne i kommunens historie.

I inneværende fireårsperiode fram til 2019 er derfor Miljøpartiet De Grønne i en flertallsposisjon med fokus på det grønne skiftet, og alt ligger til rette for at partiene i flertall sammen vil gi kommunen den grønne retningen vi ser spire fram over hele landet. Alt trenger ikke koste penger, og de som har forsket på miljøeffektivisering har sett at grønt veldig ofte er synonymt med økonomisk besparende, både på kort og lang sikt. Vi gleder oss derfor til budsjettarbeidet og den endelige budsjettdebatten i kommunestyret 16.desember!