Hvorfor stemme grønt i Lørenskog?

Fotocredit: MDGgrafikk2015

Lørenskog er en kommune som har en gunstig plassering mellom det urbane Oslo og urørt natur i form av Marka. Med våre gode forutsetninger er det viktig å forvalte kommunens verdier riktig. Vi må forvalte økonomien riktig, sånn at vi også i framtida har penger til å leve et godt liv i Lørenskog. Vi må forvalte skog, mark og vann riktig, så vi også i framtida kan nyte godt av naturen rundt oss. Vi må forvalte menneskene som bor her riktig, sånn at man i alle stadier av livet kan leve et godt og langt liv i Lørenskog.

 

Miljøpartiet De Grønne ønsker å begynne å tenke på framtida NÅ. Vi vil planlegge den videre utviklinga av kommunen slik at man også om 10 år, 50 år, 100 år har et livskraftig miljø der mennesker, dyr, planter og bier trives og lever godt. Vi vil ikke stå stille og se på at støy, eksos, ensomhet, kommunegjeld, lærermangel, sprøytemidler, avfall og annet kveler kommunen. Vi vil ha et grønt skifte!

 

Miljøpartiet De Grønne er inne med 2 solide mandater i kommunestyret på ferskeste meningsmåling for Lørenskog (10.9.2015), en økning fra målinga før sommeren da vi såvidt var inne med det samme antallet. Nå snuser vi på 3 mandater. La ikke muligheten gå fra deg til å la framtida for Lørenskog starte allerede den 14.september. Stem grønt, og sørg for et grønt skifte i Lørenskog!

 

 

11. september 2015

Stem Lørenskog inn i framtida: Stem grønt!
Stem Lørenskog inn i framtida: Stem grønt!