MDG fikk flertall for kommunalt sosialiseringsområde for hund

Fotocredit: Pixabay

Kommunestyret vedtok i sitt møte onsdag 18.november, etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne, at Lørenskog kommune skal være en dyrevennlig kommune, og at det skal settes av plass til et sosialiseringsområde for hund i kommunens områdeplan. Dette vil bli en god sosial arena for både hunder og mennesker!

22. november 2015

Her var vårt forslag:

Et sosialiseringsareal for hunder er et viktig tiltak for å fremme god hundeatferd. Hunder trenger å møte andre hunder for å kunne utvikle seg normalt, med god atferd uten aggressivitet og engstelighet.

Ansvarlige hundeeiere holder hunden sin i bånd og tar dermed hensyn til resten av samfunnet og villdyrbestanden i kommunen. Dette gjør hundeeiere med glede. Samtidig ønsker hundeeierne det beste for dyrene sine, og det er å la hundene sosialisere med andre hunder, la de løpe det forteste de kan uten å rykkes tilbake av en løkke rundt halsen, være hund rundt andre hunder.

Hunden er menneskets beste venn.
La oss være hundens beste venn og lytte til deres behov.

Lørenskog hundeklubb har lenge arbeidet for å få opprettet et område for sosialisering av hunder i Lørenskog. Dette er et dyrevernstiltak, men like mye et folkehelsetiltak. Lørenskog trenger et sosialiseringsområde for hunder og mennesker med hund. Dette kan bli en god sosial arena for både hunder og mennesker.

Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å legge fram følgende motforslag til rådmannens forslag:

Lørenskog kommune ønsker å være en dyrevennlig kommune.
Det settes av plass til et sosialiseringsområde for hund i kommunens helhetlige plan for sentralområdet i Lørenskog.