God start i kommunestyret

Stem Lørenskog inn i framtida: Stem grønt!
Fotocredit: MDG2015

Miljøpartiet De Grønne har hatt en god start som kommunestyreparti i Lørenskog.

 

22. november 2015

Etter sitt andre kommunestyremøte 18.november, har tomannsgruppa allerede lyktes i to mål:

  • Presentere fra talerstolen offensive forslag som løfter fram grønne løsninger
  • Få gjennomslag for disse

Det er først nå, med budsjettdebatten i kommunestyremøtet 16.desember, og med alle hovedutvalg oppe og i gang, at det virkelige arbeidet begynner.
Vi er så heldige å ha dyktige folk i utvalg og råd, og vi har en godt organisert kommunestyregruppe som jobber som et lag.
Ta gjerne kontakt med oss enten per e-post eller i sosiale media dersom du har noen innspill til oss!