MDG i sitt første kommunestyremøte

Fotocredit: Eli Sundby

Onsdag 21.oktober 2015 var en historisk dag for Miljøpartiet De Grønne i , da partiet for første gang entret talerstolen i kommunestyresalen med folkevalgte representanter etter et lokalvalg. Samtidig markerte datoen en ny æra for Lørenskog kommune: Ved Miljøpartiet De Grønne sin inntreden i kommunestyret har velgerne gitt et klart mandat til en grønn vridning av den politiske ledelsen i kommunen. At Miljøpartiet De Grønne de neste fire årene også innehar posisjonen varaordfører, er også et tydelig tegn på politisk retning.

 

 

 

 

22. oktober 2015

Under høstens første, konstituerende kommunestyremøte var både gruppeleder Lisa Kara Fröyland og nyvalgt varaordfører Ernat-Modest Herdieckerhoff oppe på talerstolen og fikk sin debut. I tillegg fikk Miljøpartiet De Grønne gjennom sin første sak, endog enstemmig, da kommunestyret stemte for forslaget om å opprette et klima, økologi og samferdsel-utvalg som skal jobbe overordnet i kommunen.

Ettersom alle møter i kommunestyret filmes, kan du se opptaket fra 21.oktober HER.

Gruppeleder Lisa Kara Fröyland la fram forslag om opprettelse av nytt utvalg: Klima, økologi og samferdselsutvalget.
Det ble støttet av et enstemmig kommunestyre onsdag 21.oktober 2015.