Nils Gustav Roland

Fast medlem av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet 2015-2019