Nils Gustav Roland

3.kandidat 2019, Fast medlem av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet 2015-2019