Nils Gustav Roland

, 1.vara til kommunestyret + medlem av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet siden 2015