Uformell samling av alle grønne krefter i Lørenskog

MDG inviterer til uformelt møte der alle de grønne kreftene i Lørenskog samles for løselige samtaler om hvordan vi kan ta den grønne politikken videre inn i en ny kommunestyreperiode for 2019-2023.