Paneldebatt om bibliotekpolitikk

Fylkeslistas 2.kandidat Kristin Antun deltar i paneldebatt for Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog bibliotek