KØS-utvalgsmøte

Utvalget for Klima, økologi og samferdsel begynner fra og med oktober 2018 å møte på tirsdager i stedet for onsdager.