Kaffe og politikk (Café Cardamom)

Det månedlige treffet siste tirsdagen i måneden, der MDG spanderer kaffen og DU får mulighet til å snakke om lokalpolitikk og ting du er opptatt av i Lørenskog. Varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff og MDGs gruppeleder Lisa Kara Fröyland er til stede og lytter og informerer om pågående politiske prosesser.
Vi flytter oss rundt fra en måned til en annen.
Denne gangen er vi på den nyåpnede kafeen i enden av Skårersletta: Café Cardamom.