Innbyggermøte om AREALPLANEN

Lørenskog kommune inviterer innbyggerne til å komme og høre på hva forslaget til Kommuneplanens arealdel betyr for Lørenskog i perioden fram til 2034. I etterkant av møtet kan innbyggerne stille seg i kø for en "speeddate" med en eller flere av partiene i kommunestyret. Fra MDG møter gruppeleder Lisa Kara Fröyland og varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff.